Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK aracılığıyla sanayide sinerji oluşturacak iki yeni çağrı hazırladı. “Sipariş Ar-Ge” ve “Patent Lisans” çağrılarıyla, iş birliği gerektiren ortak projeler desteklenecek.

KOBİ’lerin siparişe dayalı Ar-Ge projeleri için açıklanan “Sipariş Ar-Ge” çağrısı kapsamında, hızla ürüne dönüşebilecek ve yüksek ticarileşme potansiyeline sahip Ar-Ge projelerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu çağrı ile hem iş birliklerinin arttırılması hem de Ar-Ge desteklerine ayrılan kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması hedefleniyor. Çağrı, KOBİ’lerin Ar-Ge ile geliştireceği ve potansiyel müşterisi hazır olan yenilikçi ürünleri bir Müşteri Kuruluş ile ortak projeler şeklinde geliştirmesini teşvik ediyor.

Çağrıya, bir Müşteri Kuruluş ile KOBİ ölçeğinde en az bir Tedarikçi Kuruluş başvurabilecek. Tüm sektörlerden ve tüm teknoloji alanlarından ticarileşme potansiyeli yüksek olan Ar-Ge projelerinin desteklenebileceği çağrıda proje başına 2,5 milyon TL’ye kadar bütçe verilebilecek. Projeler, ürün/süreç geliştirme ve ticarileşme olmak üzere iki aşamadan oluşacak. İlk aşama en fazla 24 ay, ikinci aşama ise sabit 24 ay olacak.

“Patent Lisans” çağrısı ile de patent tabanlı teknoloji transferi desteklenerek; üniversitelerde, araştırma kurumlarında veya teknoloji geliştirme bölgelerinde geliştirilen patentli teknolojilerin sanayiye uygulanması amaçlanıyor. Üniversiteler, araştırma altyapıları, teknoloji geliştirme bölgesi şirketleri ve teknoloji transfer ofisleri “Teknoloji Sağlayıcı Kuruluş” olarak tanımlanırken, Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun sahibi olduğu patentleri lisans veya devir yolu ile edinecek şirketler ise Müşteri Kuruluş olarak nitelendiriliyor.

Çağrıya, bir Müşteri Kuruluş ile en a az bir Teknoloji Sağlayıcı Kuruluşun ortaklaşa yapacağı başvurular kabul edilecek. Projeler 60 aya kadar desteklenecek. Müşteri Kuruluşu KOBİ olursa destek oranına yüzde 15 eklenecek. Her bir proje için 1 milyon liraya kadar bütçe kullandırılabilecek.