18 Mayıs Müzeler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Akşehir Müze Müdürü Sevcan Karapıçak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasına dair de bilgi paylaşımında bulundu.

Dünyada 18 Mayıs’ın; dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla UNESCO tarafından Müzeler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Karapıçak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Müzeler, toplumun geçmişini yansıtan ve bugünün gelecek için korunduğu kurumlardır. Aynı zamanda müzeler; dünü bugüne, bugünü yarına taşıma konusunda önemli görevler üstlenmiştir. Günümüz müzeleri, toplumun geçmişini yansıtan ve geleceğini biçimleyen, öğeleri araştıran ve toplayan, koruyan, sergileyen, belgeleyen, yaşatan yaygın eğitim kurumları olarak, öncelikle toplumun geçmiş değerlerinin korunmasını sağlar. Yine bu birikimi sergileyerek açıklarken insanlığın oluşmuş ve oluşmaktaki düşünce gücüne ışık tutar.

Tarihsel dokuları ve müzeler, şehirlerin kültürel değerlerini tanıtan teşhir mekanlarıdır. Tarihsel dokusunu korumayan ve müzesi olmayan bir şehir; tarihle bağlarını koparmış, köküne ve kimliğine sahip çıkmayan bir şehir demektir.

Müzeler Günü nedeniyle amacımız; yeryüzündeki eserlerin yarıya yakın kısmına sahip Anadolu’muzdaki kültür varlıklarımızı korumak, gelecek kuşaklara aktarabilmek için gerekli çalışmaları yapmak, müze ve eserlerimize halkımızı yakın kılmak, ulusumuzun kültür ve tarih bilgisini artırmak, bu değerlerimizi sevdirip sahip çıkılmasını sağlamaktır. Toplumda koruma bilincinin gelişmesi, kültür bilincinin yaygınlaşması ile paralel gitmektedir. Kültür bilinci kavramı; bireyin, insanlığın ve üyesi bulunduğu milletin tarihsel süreç içinde ürettiği kültürel değerleri öğrenmesi, kavraması, bu bilgileri kendisi ve çevresini tanımada kullanabilmesi ve yeniden yaratması anlamını içerir. Bu, kültür varlıklarına saygıyı ve koruma bilincini de beraberinde getirir. Yani her vatandaş, çevresinde bulunan kültür varlıklarını görmeli, tanımalı ve onlarla bir etkileşim içinde olmalıdır. Burada öncü güç müzelerdir.

Tarihin her döneminde çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış olan ilçemiz; coğrafyası, konumu, günümüze kadar ayakta kalabilmiş kültürel varlıkları ve sahip olduğu 3 müzesiyle tarihsel ve kültürel yönlerden olduğu kadar turizm açısından da önemli bir yere sahiptir.

Dünya genelinde yayılım gösteren koronavirüs (Covid-19) tehdidinin toplum sağlığı açısından oluşturduğu risk durumu ve Sağlık Bakanlığı bünyesindeki ilgili bilim kurullarının tavsiyeleri doğrultusunda Bakanlığımıza bağlı bulunan müzeler ve ören yerleri ziyarete kapalıdır. Türkiye’nin Evde Kaldığı bu günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığımızca sizlere sanal müzeleri online gezme olanağı sunulmuş olup https://sanalmuze.gov.tr/ web adresinden 3D teknolojisiyle müzeleri, evinizden çıkmadan da takip edebilirsiniz. Turizm sezonu öncesi gerekli önlemler ve alınması gereken tedbirler neticesinde eş zamanlı olarak ilçemizde bulunan müzelerin de ziyarete açılması planlanmaktadır.

Ayrıca, Kültür ve Turizm Bakanlığımızca “Arşivindeki Müze” Fotoğraf Yarışması düzenlenmiş olup, müze ve ören yerlerinde çektiği fotoğrafları, #ArsivindekiMuze başlığı ile 18-24 Mayıs tarihleri arasında @TCKulturTurizm ve @muzeler_dairesi’ni etiketleyip Twitter üzerinden paylaşarak katılım sağlayan 100 kişiye Müze Kart hediye edilecektir.”