KOSGEB, Model Fabrika adı verilen Uygulamalı KOBİ Yetkinlik Merkezi Projesi kapsamında eğitim alacak KOBİ’lere 70 bin TL’ye kadar destek verecek.

KOBİ’lerin dijital dönüşümlerine imkan sağlamak amacıyla hayata geçirilen ve ilki Ankara’da, ikincisi ise Bursa’da açılan Model Fabrika yetkinlik merkezlerinde eğitim alacak KOBİ’lere KOSGEB destek verecek. İlk ikisine İzmir, Mersin, Gaziantep, Konya ve Kayseri’de de yenilerinin eklenmesi hedeflenen Model Fabrika’larda verilecek eğitimle, pandemi döneminde en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız üretim modelinin uygulanabilmesi için KOSGEB projeye önemli bir katkı sağlayacak. Model Fabrikalarda eğitim alarak işletmelerini dönüştürecek olan KOBİ’lerin hizmet giderlerinin 70 bin TL’ye kadar olan kısmı, KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı’ndan karşılanacak.

KOBİ’ler, KOSGEB’in İşletme Geliştirme Destek Programı kapsamında verdiği Model Fabrika Desteğine, https://edevlet.kosgeb.gov.tr/EHizmetler internet adresinden başvuru yapabilecekler.