Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 31045 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yayımlanan Tebliğ’de yer alan Kanun Yolundan Vazgeçme Hakkı; vergi ve cezalara ilişkin ihtilaflarda mükelleflere, yargı sürecine gerek kalmadan uzlaşma ve cezada indirim seçeneği sunuyor. Mükellefler, gerekli görmeleri durumunda, kendilerine tebliğ edilen vergi ve cezalar için karşı dava da açabilecekler.

Uygulamayla, verilen mahkeme kararı ve kanun yolundan vazgeçme hakkının kullanılması doğrultusunda; bazı durumlarda yüzde 25 indirim, bazı durumlarda ise cezanın tamamından ve verginin yüzde 40’ının tahsilinden vazgeçilmesi söz konusu olurken, ödemenin 1 ay içerisinde yapılması halinde de yüzde 20 ek indirim yapılabilecek.