Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü; tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen, aralarında Akşehir’den de bir firmanın buluduğu toplam 74 firmaya ait 99 parti ürünü Bakanlığın internet sitesinden kamuoyunun bilgisine sundu.

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü olarak büyük bir titizlikle yürütülmektedir.

5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” ve bu Kanun kapsamında hazırlanan, “Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik” gereğince; laboratuvar sonucuyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten/ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten ve/veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasını içeren bilgiler kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Bakanlığın yürüttüğü resmi kontroller ve firmaların otokontrol sistemlerine ek olarak bu uygulama ile;

*Tüketici sağlığının ve menfaatinin korunması,
*Sektörde haksız rekabetin önlenmesi,
*Tüketiciler aracılığıyla firmalar üzerinde bir denetim mekanizması oluşturulması ve
*Firmaların “güvenilir gıda üretimi”nin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde; Bakanlıkça yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikayet, CİMER ve ALO 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalar için büyük önem taşımaktadır.

Taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 74 firmaya ait 99 parti ürün, Bakanlığın internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece, ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana tüketicinin bilgilendirildiği firma sayısı bin 486’ya, ürün sayısı ise 3 bin 301’e ulaşmıştır.

ET VE ET ÜRÜNLERİ

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yaptığı kontroller sonucunda sahip olduğu bilgileri, 5996 sayılı “Veteriner
Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”nun 31’inci maddesinin 6’ncı fıkrası uyarınca kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükme bağlanmıştır.

Ayrıca, 17 Aralık 2011 tarihli Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmeliğin 8’inci maddesi gereğince, laboratuvar sonucu ile taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen gıda ve yemi üreten/ithal eden firmanın adı, ürün adı, markası, parti ve/veya seri numarasının Bakanlık resmi internet sitesinde Bakanlıkça kamuoyunun bilgisine sunabileceği hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda, laboratuvar sonucu ile kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürünlere ait bilgiler ile taklit/tağşiş yapılmış ürünlere ait bilgilerin yer aldığı listede, Akşehir’de TİSAN’da faaliyet gösteren Bahadır Gıda Tar. Hay. Tem. San. Tic. Ltd. Şti. de yer aldı.

İlgili şirketin İZMİR KÖFTE üretimine “Kanatlı Eti ve Deri Dokusu” konulduğu tespit edildiğine dair Bakanlık kararı, https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/392/Kamuoyuna-Duyurulur internet sitesinden kamuoyunun bilgisine sunuldu.