Şap hastalığına karşı, Türkiye genelinde yılda iki kez düzenlenen aşılama kampanyası ile yürütülen mücadele kapsamında Konya ilkbahar dönemi aşılama kampanyası, İl Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veteriner Hekim Ali Ergin tarafından ilk büyükbaş hayvanın aşılanmasıyla başladı.

İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada; “Şap hastalığı; ülkeler arası canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini olumsuz yönde etkileyen, büyük ekonomik kayıplara neden olan, çift tırnaklı hayvanlara has, akut ve çok bulaşıcı viral bir hastalıktır. Hastalığın çok bulaşıcı olması nedeniyle geniş hayvan popülasyonları etkilenmektedir. Ekonomik kayıplar; süt veriminde azalma, hayvanların gelişmesinde gerileme, gebe hayvanlarda yavru atma, buzağı, kuzu ve oğlaklarda ölümler şeklinde gerçekleşmektedir. İlave olarak hayvan ve et, süt tozu, sakatat gibi hayvansal ürünlerin ticaretinin engellenmesi nedeniyle de kayıplar oluşmaktadır. Büyükbaş hayvanlarımıza, 2019 yılında 1 milyon 680 bin 946 kez aşı uygulanarak şap hastalığı ile mücadelede önemli mesafeler kat edilmiştir. Şap virüsü, doğal şartlarda yüksek mutasyon oranına sahiptir. Bu çeşitlilik hastalıkla mücadelede aşı kullanımını güçleştiren bir etmendir. Şap Enstitüsü Müdürlüğü, sahada seyreden suşlara karşı hızla yeni aşı üretme aşamasındadır. Hedef, üretilen aşı ile yoğun koruyucu aşılama kampanyaları üzerinden sürü bağışıklığını sağlamaktır” ifadelerine yer verildi.

Şap hastalığı ile mücadelede, hastalığın bulaşma yollarını bilerek gerekli tedbirleri almanın da büyük önem taşıdığının vurgulandığı açıklamada; direk temasın, enfekte ve duyarlı hayvanlar arasında en yaygın bulaşma formu olduğu hatırlatılarak, özellikle hayvan pazarlarında bu hususa dikkat edilmesi istendi.