Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı işgücü istatistiklerine göre; 2019 yılı Kasım döneminde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişiye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanan bu artış, oransal olarak yüzde 13,3’e tekabül ederken, tarım dışı işsizlik oranı da yüzde 15,4 olarak gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısındaki azalma 145 bin olarak kaydedildi.

15-24 yaş grubunu kapsayan “genç nüfusta işsizlik oranındaki artış” ile “ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranındaki artış” aynı oldu. 0,9 puanlık artış sonucu genç nüfusta işsizlik yüzde 24,5 olurken, ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise yüzde 25,2 olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde kayıt dışı yani herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payı, yüzde 33,8 oranında oldu.