Bankalar tarafından gerek ticari müşterilerden gerekse finansal tüketicilerden alınan ücret ve komisyonlara dair yapılan düzenlemelerle belirli kalemlere sınırlamalar getirildi. Söz konusu düzenlemeler, 1 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olacak.

T.C. Merkez Bankası’nın “Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Tebliği” ile BDDK’nın “Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği” 31035 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Yapılan düzenleme doğrultusunda; ticari müşterilerden alınan hesap açılış ve hesap işletim ücretleri kaldırılırken, ticari kredilere uygulanan tahsis ücreti de kredi limitinin on binde 25’i ile sınırlandırıldı. Kredi kullandırım ücretleri ise kredi miktarının yüzde 1’ini aşamayacak.

EFT-Havale

Hem ticari hem de finansal tüketiciler tarafından mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanalıyla yapılan işlemler ve düzenli ödemeler, ATM’den yapılan işlemler ve diğer kanallarla yapılan işlemler için ödenecek olan EFT ücretleri; bin lira ve altındaki işlemlerde 1-2 ve 5 lirayı geçemeyecek. Bu tutar; 50 bin liraya kadar 2-5 ve 10, 50 bin lira üzerindeki işlemlerde ise 25-50 ve 100 lira şeklinde uygulanacak. Havale işlemlerinde ise bu ücretlerin yarısı ödenecek.

Kredi Kartları

Ticari kredi kartlarında ve finansal tüketicilerin kullanımında olan kartlarda nakit avans komisyonu en fazla yüzde 1 olacak. Finansal tüketiciler; yılda 2 kez, kayıp ve çalıntı gibi nedenlerle kartlarının yenilenmesi durumunda kart yenileme ücreti ödemeyecekler.