Daha önce Karot Makinesi getirilerek okul binalarından beton numunelerinin alındığı Akşehir’de, 13 okulda depreme dayanıksız olduğu tespit edilen toplam 14 blok için yıkım kararı alındığı bilgisi, Bakanlık tarafından İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne aktarıldı.

Kararın ulaşmasının ardından harekete geçen Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nce, yıkım kararı alınan okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin diğer okullara aktarılması konusundaki planlamalar yapılarak, 10 Şubat 2020 Pazartesi gününden itibaren ikili eğitime geçilecek olan okullar belirlendi. Boşaltılacak okullar ve geçici olarak ev sahipliği yapacak olan okulların müdürleri ile düzenlenen toplantının ardından da okulların idarecileri tarafından velilerin konuyla ilgili bilgilendirilmelerine başlandı.

Birden fazla binada eğitim veren ve bu blokların tamamının sakıncalı bulunmadığı okullarda, yıkımı yapılacak olan bloktaki öğrencilerin aynı okulun diğer bloklarında eğitim öğretime devam etmeleri sağlanırken, binaların tamamının yıkılacağı okullardaki öğrencilerin ise başka okullara aktarımları yapılacak. Veliler, ikili eğitim kapsamında belirlenecek olan ders saatleri ile ilgili olarak hafta başından önce bilgilendirilecek.

Karar doğrultusunda planlanan süreç, İçişleri Bakanlığı seminerinde olan Akşehir Kaymakamı yerine vekaleten bu görevi yürüten Tuzlukçu Kaymakamı ve ardından Valilik onayına sunulacak, sürecin hızlı bir şekilde tamamlanmasından sonra da yıkımlara en kısa sürede başlanacak.