Tanıtımı yapılan e-Denklik Modülü ile diploma denklik işlemlerinin elektronik ortamda yürütülmesine olanak sağlanacak.

Tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada; Türkiye’ye yurt dışından gelerek eğitim alanların diploma denklik işlemlerinin kağıt üzerinde ele alınmasının dezavantajları bulunduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uygulamayla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Son yıllarda savaş ve benzeri nedenlerle çoğunluğunu Suriyeli mültecilerin oluşturduğu nüfusun artması ve nitelikli eğitim arayışının önem kazanması gibi sebeplerle Türkiye’deki ortaöğretim ve yükseköğretim kurumları yabancı öğrenciler için cazip hale geldi. Bu nedenle uluslararası öğrenci sayıları, önceki yıllara oranla ciddi artış gösterdi ve bu doğrultuda denklik taleplerinin sayısı arttı. Eğitim sistemin giderek dijital tabanlı bir veri yönetim sistemi ile desteklenmesi ve veriye dayalı politikalar geliştirilmesi için hazır bir veri setinin oluşturulmasına çalışıyoruz.”

Her iş ve işlemin otomasyona yönelmesinde, her uygulamanın robotik uygulamalarla, yapay zekayla, makine öğrenmesiyle ilişkilendirilmesine özellikle önem verdiklerine işaret eden Bakan Selçuk, denkliğin yanı sıra MEB’in tüm süreçleriyle ilgili benzer çalışmaları da yürüttüklerini belirtti. Bakanlığın Türkçe söz varlığı çalışmasının da bir derleme çalışması olduğunu hatırlatan Selçuk, bu çalışmanın çocuk kitabının, ders kitabının yazılmasında ve dil gelişiminde büyük rol oynadığını vurguladı.

Denklik işlemlerinde başvurular, edenklik.meb.gov.tr adresinden yapılabilecek.