Akşehir Rehberlik Araştırma Merkezi bünyesinde bir araya gelen rehber öğretmenlerden oluşan proje grubu; anne baba tutumlarının, belirli konularda ortaokul ve lise öğrencilerine olan etkilerine dair yaptıkları araştırmanın sonuçlarını rapor haline getirecek.

İlçe Milli Eğitim Müdürü A.Barbaros Topaloğlu’na proje ile ilgili bir sunum gerçekleştiren proje grubu; Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Coşkun Tin ile Rehber Öğretmenler Esra Sarı, Enver Ekinci, Hatice Keskin, Hediye Seven, Zümrüt İnan, Melike Yıldırım ve Soner Yatgın’dan oluşuyor. Yakın Doğu Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Dr. Hatice Şen de proje grubuna akademik danışmanlık yapıyor.

Akşehir’de eğitim öğretim gören ortaokul ve lise öğrencilerinde algılanan anne baba tutumlarının, öznel iyi oluş ve öz yeterlilik düzeylerine etkilerinin araştırıldığı projeyle elde edilen araştırma bulguları, bir rapor halinde kamuoyu ile paylaşılacak. Ayrıca, elde edilmiş olan bulgular ışığında Akşehir genelinde anne babalara ve öğrencilere yönelik eğitimler de düzenlenecek.