Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuklara akranlarıyla birlikte uygun eğitim ortamlarının sağlanmasını amaçlayan Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP), aralarında Konya’nın da bulunduğu 12 pilot ilde yürütülecek.

Proje kapsamında düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları ile İş Birliğinin Güçlendirilmesi Çalıştayı, eğitim uzmanları ile bütünleştirici eğitim alanında faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarını bir araya getirdi. Örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, yöneticiler, Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğretmenleri, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) görev yapan personel ve konuyla ilgili çalışmalar yapan STK’lar, projenin hedef gruplarını oluşturuyor.
Ağustos 2022’de sona erecek olan proje; akranlarından farklı gelişme gösteren ve özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan öğrenciler ile özel yetenekli öğrencilere uygun eğitim ortamlarının yaratılmasını hedefliyor. Bu çocukların herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan eşit eğitim olanaklarından faydalanması ve sunulan özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması yoluyla özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin topluma entegrasyonunun sağlanması da projenin amaçları arasında yer alıyor.

12 pilot ilde 5 bin öğretmenin yararlanacağı eğitimler ile yenilikçi yaklaşımlar konusunda kurumsal kapasitenin geliştirilmesi için 700 BİLSEM öğretmenine yönelik olarak düzenlenecek olan STEM eğitimleri, projenin en önemli faaliyetleri arasında sıralanıyor.