Akşehir Belediye Meclisi; Ocak ayı toplantısının ikinci oturumunu gerçekleştirmek üzere, komisyonlara havale edilen tekliflerin oylanması gündemiyle toplandı.

Toplantıda, Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen rapor oy birliğiyle kabul edilirken, İmar Komisyonundan gelen; Akşehir İmar Planında Kentsel Sit Koruma Amaçlı Değişiklik ile Yarenler Mahallesinde bulunan taşınmazın Sağlık Tesisi olarak kabulü yönündeki olumlu görüşleri değerlendirildi. Her iki teklif de kabul edilerek Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulması kararlaştırıldı.

İYİ Parti grubunun verdiği, Akşehir’de bir sokağa Fırat Yılmaz Çakıroğlu isminin verilmesi yönündeki teklif konusunda İmar Komisyonu, konunun Büyükşehir Belediyesi yetki alanında olduğu gerekçesiyle talebin Belediye yetkisinde olmadığı yönündeki görüşünü bildirdi.

Atakent ve Saray Mahalleleri arasındaki sınırın yeniden belirlenmesi yönündeki talep konusunda bir açıklama yapan Başkan Akkaya; konunun adli makamlara taşındığını, talebin mahkemece reddedildiğini, bu karar yapılan itiraz sonucunda da Danıştay’ın mahkeme kararını onadığını hatırlatarak, Belediye Meclisinin mahkeme kararı üzerinde bir karar alma yetkisi bulunmadığını belirtti.

Belediyede çalışan sözleşmeli personelin 2020 yılı maaş miktarları da Meclis tarafından oylanarak kabul edildi.