Genel Sağlık Sigortası’ndan prim borçları nedeniyle yararlanamayacak olan vatandaşlar ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, 2020 yılı sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinde sağlık hizmeti alabilecekler.

4376 sayılı yasa kapsamında kamu hizmetlerinden indirimli ya da ücretsiz yararlanmada muafiyet hükümlerini düzenleyen 2002/3654 sayılı Bakanlar Kurulu kararında değişiklik yapan 2040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 31002 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Kararla; GSS kapsamında olup prim borçları nedeniyle sağlık hizmeti alamayacak olan Türk vatandaşları ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler, devlet ve üniversite hastanelerinin verdiği sağlık hizmetlerinden yararlanmada, tasarruf yasasının ilgili hükmünden muaf tutuldu.