Engellilik; doğuştan veya sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetileri çeşitli derecelerde kaybetmek, normal yaşamın gereklerine uyamamak şeklinde tanımlandığına göre, her birimiz her an engelli olmaya aday olduğumuzu ya da yakınlarımız arasına herhangi bir engeliyle doğan bir bebek katılabileceğini unutmayalım diye; bugün 3 Aralık Uluslararası Engelliler Günü!

3 Aralık tarihi, 1992 yılında; toplumun ve toplumun her alanında engelli bireylerin haklarını ve refahını teşvik etmek ve engelli bireylerin durumuna dair politik, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamın her alanında farkındalığı artırmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan edildi. Bu karar, Engelli Bireylerin Haklarına Dair Sözleşmenin 2006 yılında kabul edilmesine de öncü oldu.

3 Aralık tarihine ilave olarak 10-16 Mayıs tarihleri arasındaki hafta da Engelliler Haftası olarak etkinlikler ve farkındalığı artırıcı çalışmalarla değerlendiriliyor. Hafta içerisindeki günlerden 5’inin her biri ise farklı bir engelli grubunun günü olarak ilan edilmiş durumda. 11 Mayıs Görmeyenler, 12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları, 13 Mayıs Ortopedik Engelliler ve 14 Mayıs da Zeka ve Ruhsal Engelliler Günü olarak çeşitli programlara zemin oluştururken, 15 Mayıs ise Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar Günü olarak bu dezavantajlı grup için yapılan faaliyetlere imkan sağlıyor.