2B kapsamındaki taşınmazlar ile Hazine taşınmazlarına ait satış başvuru ve ödeme süreleri uzatıldı.

2B kapsamındaki taşınmazlar ile 6360 sayılı kanundan önce köy sınırları içerisinde bulunan Hazine taşınmazlarını kullanan vatandaşlardan, şartları taşıyanlara ait satış başvuru ve ödeme süresi 16 Aralık 2019 tarihine kadar uzatıldı. Bu kanundan önce Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Hazine taşınmazları için ise son satış başvuru tarihi, 31 Aralık 2019 olarak belirlendi.

İlgili kanunlardan yararlanmak isteyen vatandaşların; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı veya İlçe Milli Emlak Şefliklerine müracaat etmeleri gerekiyor.