Akşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “KOP İle Kiraz Bahçeleri Gençleşiyor” projesi, KOP Kırsal Kalkınma Programı kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda, desteklenmeye hak kazanan projeler arasında yer aldı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın “KOP Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında başvurusu yapılan proje; program amaç ve öncelikleri ile ilgisi, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği yanında bölgesel öncelikler de dikkate alınarak incelenmesinin ardından desteklenmeye değer bulundu. Akşehir’de daha önce 200 dekar alanda uygulanan projenin devamı ve daha kapsamlı hali olan proje, önemli bir ekonomik yatırım olarak değerlendiriliyor.

Projeyle; bitkisel üretimde toprak ve su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına yönelik eğitim ve yayım faaliyetleri kapsamında, yaşlı ve ekonomik olarak verimi azalmış kiraz bahçelerinin gençleştirilmesi ile ihracata uygun meyve üretiminin devam etmesi hedefleniyor. Mevcut durumda 40-50 yaşlarında olan verimden düşmüş ve ekonomik kazanç getirmeyen kiraz bahçelerinin sökülüp tekrardan bahçe kurulması aşamasında çiftçilere maddi destek sağlayacak olan projenin hayata geçirilmesiyle; Akşehir Kirazı olarak tescillenmiş bulunan Napolyon Kirazının üretiminde önemli bir aşama kaydedilecek.

Lezzeti veren mikroklimanın oluşmasında Göl Etkisi

Akşehir ve Eber Gölleri ile Sultan Dağları arasında kalan bölgede göllerin etkisiyle oluşan nem, gece ve gündüz sıcaklık farklarının olumlu etkisiyle birleşip dağ ile göl arasında sıkışarak, lodos ve poyrazın sert etkisini azaltıyor. Bu etkinin yarattığı mikroklima; ekonomik değeri yüksek, pazarda tutulan, şeker-asit dengesi olarak benzeri bulunmayan Akşehir Kirazının yetişmesinin en önemli faktörü olarak kabul edilirken, Akşehir Gölünün su seviyesinde yaşanan azalmanın, bu mikroklimanın oluşmasında engel teşkil etmesinden de endişe ediliyor.