Akşehir Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı, 6 maddeden oluşan gündemle yapıldı.

Geçmiş tutanak özetlerinin okunmasıyla başlayan toplantıda; Seyran Mahallesinde bulunan ve mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait olan bir taşınmazın Akşehir Devlet Hastanesine tahsisi, 2 taşınmazın satın alınması, mülkiyeti Konya Büyükşehir Belediyesine ait bazı taşınmazların Akşehir Belediyesine bedelsiz devri ile Saray ve Atakent Mahalleleri arasındaki sınırın değiştirilmesi hakkındaki teklifler gündeme geldi. Ayrıca, Mali Hizmetler Müdürlüğünün, Akşehir Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Yönergesinin görüşülmesine dair teklifi de gündem maddeleri arasında yer aldı.

Tahsis ve bedelsiz devir dışındaki maddelerin görüşülmek üzere ilgili komisyonlara sevk edilmesiyle, Saray ve Atakent Mahalleleri arasındaki sınır değişikliği konusundaki karar da 2.oturuma bırakılmış oldu. Kasım ayı toplantısı 2.oturumunun 7 Kasım 2019 Perşembe günü saat 18:00’da yapılması kararıyla toplantı sona erdi.