Yazla’da kimliği belirsiz kişilerce yapılan kaçak kazı alanına müdahale eden Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ihbarı ile Akşehir Müze Müdürlüğünün yaptığı yerinde incelemenin ardından başlayan değerlendirme süreci tamamlandı. Kaçak kazı yapılan alanın Kanoğlu Höyüğü adıyla 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildiğine dair Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı, 30930 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Geçtiğimiz yıl yaz aylarında Yazla’da Kanoğlu Tepesi Suyun Ayağı mevkiinde, kimliği belirsiz kişilerce yapılan kaçak kazı alanına müdahale eden Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, alanın incelenmesi için Akşehir Müze Müdürlüğüne ihbarda bulundular. İhbar üzerine yerinde inceleme yapan müze yetkilileri, 4 Ekim 2018 tarihinde Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Bölge Müdürlüğünü bilgilendirerek görüşlerine başvurdular. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Akşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Valilik Yatırım İzleme Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’nın da görüşleri doğrultusunda, Kanoğlu Höyüğü; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda belirtilen özellikleri gösteriyor olması nedeniyle, 1.Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi. Karara göre, alanda; 3 yıl içerisinde Koruma Amaçlı İmar Planları yapılıncaya kadar, Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları uygulanacak.

Tarih boyunca türlü nedenlerle yıkılıp yok olmuş yerleşme bölgelerinde, yıkıntıların üst üste birikmesiyle oluşan ve içerisinde tarihsel kalıntılar ya da mezar barındıran yayvan toprak tepeler, Höyük olarak adlandırılıyor. Yayımlanan bu kararla şehrimiz; Akşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ve Akşehir Müze Müdürlüğünün katkılarıyla, tarihsel zenginliğinin örneklerine bir yenisini eklemiş bulunuyor.