Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen adını duyurmayı başaran Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi; Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporunda; doluluk oranından bilimsel makale sayısına kadar birçok kategoride ilk sıralarda yer aldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hazırlanan, devlet ve vakıf üniversitelerinin farklı kategorilerde değerlendirildiği “Üniversite Yıllık İzleme ve Değerlendirme Raporu” geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Vakıf üniversiteleri için belirtilen veriler incelendiğinde, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin yeni kurulmuş bir üniversite olmasına karşın pek çok alanda ülkemizdeki diğer vakıf üniversitelerinden önde olduğu görüldü. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi; başta doluluk oranı olmak üzere, öğretim elemanı başına düşen uluslararası hakemli bilimsel dergilerdeki (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI ve ESCI endeksli dergiler) bilimsel makale sayısı, öğrenci başına düşen basılı ve elektronik kitap sayısı ve öğrenciler tarafından gerçekleştirilen sosyal veya endüstriyel proje sayısı kategorilerinde ülkemizdeki vakıf üniversiteleri arasında ön sıralarda yer aldı. 2018 yılı için yayımlanan rapora göre Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi yüzde 98 doluluk oranı ile ülkemizdeki tüm vakıf üniversiteleri arasında 2. sırada yer aldı. Üniversitenin bu yıl gerçekleştirilen üniversite giriş sınavı sonrasındaki tercih ve yerleşme verilerine göre doluluk oranı ise yüzde 100 oldu.

Bilimsel yayınlar, kitap sayısı ve öğrenci projeleri:

Raporda KGTÜ’nün öne çıktığı bir diğer nokta ise bilimsel yayınlar kategorisi oldu. Bir üniversitenin ürettiği bilginin başlıca göstergelerinden kabul edilen, uluslararası platformlarda uzman hakemlerce incelenerek yayımlanması kabul edilen üniversitelerin sıralanmasında önemli bir yer tutan bilimsel makalelerin sayısı açısından Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında ön sıralarda yer aldı. Üniversite, öğretim elemanı başına düşen uluslararası hakemli bilimsel dergilerdeki yayın sayısı ile Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 16. olurken, 2010 yılından sonra kurulan vakıf üniversiteleri arasında ise 2. sırada yer alarak önemli bir başarı sağladı.

YÖK’ün yayımladığı yıllık izleme ve değerlendirme raporunda Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin kütüphanesine verdiği önem de somut şekilde ortaya çıktı. Öğrenci başına düşen kitap sayısında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi vakıf üniversiteleri arasında 9’uncu, 2010 yılından sonra kurulan vakıf üniversiteleri arasında ise 4. sırada yer aldı. KGTÜ, öğrenci başına düşen elektronik yayın sayısında vakıf üniversiteleri arasında ilk 5 içinde yer alırken Türkiye’deki devlet üniversiteleri dahil tüm üniversiteler dikkate alındığında 16. oldu.

Öğrencilerinin yaptığı sosyal veya endüstriyel proje sayısı bakımından da geride kalmayan Üniversite; vakıf üniversiteleri arasında ilk 20 içerisinde yer alırken 2010 yılından sonra kurulan vakıf üniversiteleri arasında 6. sırada yer alarak başarısını kanıtladı.

Rektör Çökmüş: “Kurucu Başkanımızın çizdiği yolda ilerliyoruz”

İzleme ve Değerlendirme Raporu ile ilgili açıklamalarda bulunan KGTÜ Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş; “YÖK tarafından yayımlanan rapor; üniversitemizin gerek bilimsel araştırma ve bilgi üretme kapasitesi, gerekse kütüphanesine verdiği önemi somut şekilde ortaya koyuyor. Öğrencilerimizin gerçekleştirdiği sosyal ve endüstriyel projeler de kayda değer bir sayıya ulaşmış durumda. Biz henüz genç bir üniversiteyiz, kuruluş kanunumuz 2013 yılında yayımlandı, ilk öğrencilerimizi ise 2016 yılında kabul ettik. Bu tarihler de göz önünde alındığında, üniversitemizin daha henüz yolun başındayken yakaladığı bu başarının eğitim ve araştırmaya verdiğimiz değeri objektif şekilde ortaya koyduğunu düşünüyorum. Bu yeterli diye düşünmüyoruz, yapılanma ve gelişme çalışmalarımız Kurucu Başkanımız Recep Konuk’un verdiği destek ile devam ediyor. Kendisinin çizdiği yolda ilerleyerek her geçen gün daha da iyi bir konumda olmak için hep birlikte çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.