Akşehir Belediye Meclisi, 7 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 18:00’da, 11 maddeden oluşan gündemle toplanacak.

Meclisin Ekim ayı toplantısında; Akşehir Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı ve bu plana göre hazırlanan Performans Programına dair tekliflerin yanı sıra 2020 Mali Yılı Bütçesi görüşülecek. Yarenler Mahallesinde bulunan 1 ve Seyran Mahallesinde bulunan 2 taşınmazın satılmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait teklif ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca şartlı yardım kapsamında Akşehir Belediyesine hibe edilecek olan kazıyıcı yükleyici iş makinasının kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisine dair Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait teklif de gündem maddeleri arasında yer alıyor.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait teklifleri içeren diğer gündem maddeleri ise şöyle:

*Büyükşehir tarafından 17 Mayıs 2019 tarihinde onaylanan 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave Uygulama İmar Planına itirazlara dair teklif,

*Yeni Mahallede bulunan 28624. Sokağın adının Kadir Ülkü Sokak olarak düzenlenmesine dair teklif,

*Altuntaş Mahallesinde bulunan 2 taşınmazda imar değişikliği yapılmasına dair teklif,

*Yeşilköy Mahallesi 68 adada imar planı yapılmasına dair teklif,

*KOSKİ’nin içme suyu açılması ihtiyacına istinaden tescil dışı alanda kalan park alanlarının KOSKİ’ye tahsis edilmesine dair teklif,

*Yarenler Mahallesinde bulunan ve imar planında akaryakıt alanında kalan taşınmazda içme suyu kuyusu açılmasına yönelik Belediye Hizmet Alanı olarak düzenlenmesine dair teklif.