İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi’nin; “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı” kapsamında ortaklaşa olarak düzenlediği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi” sertifika töreni, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında yapıldı. Törende söz alan yetkililer ve akademisyenler; yapılan eğitimin amacını şöyle özetlediler:

“Bu eğitim ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi, şiddetin sürdürülmesinde önemli bir etmen olan toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin nedenlerinin ve sonuçlarının kavranması, bireysel olarak eşitsizliğin ortadan kaldırılması için yapılabileceklerin içselleştirilmesinin sağlaması amaçlanmaktadır.”

Verilen eğitimlerin yanı sıra okullarda bazı standartların oluşturulması yönünde de çalışmalar sürdürülürken; bu bakış açısının, Türk milletinin milli ve manevi değerleriyle bağdaşmadığını söyleyenler, projeyi “Gençleri eşcinsel sapkınlığa sürükleyecek bir zırvalık” olarak nitelendirdiler. Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler de “Eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırma çabaları” idi. Eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan projelere karşı çıkan dernekler, amacın aileleri bölmek olduğunu iddia ediyorlardı.

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” ibaresi, 12 Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle, Milli Eğitim Bakanlığının Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinden çıkarıldı.