Araç satışında, mevcut trafik sigortasının 15 gün süre ile kullanılabilmesi uygulamasının devam edip etmediği konusu netlik kazandı. TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut da mevzuatta bir değişiklik olmadığını bildirdi.

Önceki yıllarda, araç satışı gerçekleştiğinde; aracın trafik poliçesi, devir zeyli yapılarak yeni sahibine aktarılıyordu. 2005 yılında bu uygulama yerini, mevcut poliçenin iptal edilerek prim iadesi yapılmasına bıraktı. Aracın yeni sahibine de trafik poliçesini yaptırması için 15 günlük bir süre tanınmış oldu.

Bu yöndeki uygulamada bir değişikliğin söz konusu olmadığı öğrenildi. Yani aracı satın alan kişi, 15 gün ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesini yaptırana kadar, aracın trafik sigorta poliçesi yürürlükte kalmaya devam ediyor. Çünkü aracın eski sahibine poliçe üzerinden iade edilecek olan prim, satışın gerçekleştiği tarihe 15 gün ilave edilerek hesaplanıyor. Böylece, 15 günlük sürenin primi de sigorta şirketine ödenmiş olduğu için trafik sigorta poliçesinin koruma süresi de 15 gün daha devam etmiş oluyor.