Komisyonların gündem maddeleri üzerinde çalışma yapmaları amacıyla 8 Ağustos 2019 Perşembe gününe bırakılan Akşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısında; Anıt Meydanı inşaatı için ek kredi kullanılması kararı alınırken, otopark düzenlemesine dair nihai görüşmeler Eylül ayı toplantısına bırakıldı.

Katılamayan 5 üyenin izinli sayılmasıyla başlayan toplantıda görüşmelere geçilmeden önce Başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, 5 Ağustos 2019 Pazartesi günkü birleşimde gündeme gelen konularla ilgili bilgi aktarımında bulundu. Yahya Yıldız; Gazi ve Meydan Mahalleleri ile merkezde ve Jandarma Komutanlığı mahallinde musluklardan akan su için KOSKİ’den alınan son 4 aya ait analiz raporlarında, suyun sertlik derecesi ve sıhhi açıdan sakıncalı olmadığının tespit edildiğini söyledi. Yıldız, mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait olan 44’ü ecri misil olmak üzere toplam 640 taşınmazın kiralarının tahsilatında sorun yaşananlar için ise Bayram sonrasında icra takibi dahil gerekli işlemlerin başlatılacağı bilgisini paylaştı.

Fen İşleri Müdür V. Ozan Küçük de yağmur suyu drenajında yaşanan sorunlarla ilgili bilgi vererek; döşenen hatlarla bazı bölümlere çözüm getirildiğini, yol kotunun yüksek olduğu yerlerdeki çalışmaların da Bayram sonrasında yapılacağını belirtti. Konuyla ilgili görüşünü aktaran Başkan Salih Akkaya; biriken suyun kanalizasyona verilmesinin, arıtmaya giden su miktarını artırarak gereksiz maliyet yaratacağını, kalıcı çözümün suyun derelere yönlendirilerek tahliye edilmesi olduğunu ve bunun da KOSKİ tarafından yapılacak entegre projeler kapsamında bulunduğunu söyledi.

Satış ve kiralama yetkisi Encümenin:

Mülkiyeti Akşehir Belediyesi’ne ait olan taşınmazların satış ve kiralama yetkisi konusunda yaptığı çalışmayı aktaran Plan Bütçe Komisyonu, alınacak kararın; yeni parselasyon çalışmaları ve 2015 yılında Büyükşehirden Akşehir Belediyesine devredilen ilave taşınmazlar nedeniyle, bu konuda zaten Encümende olan yetkinin yeni bir kararla güncellenmesinden ibaret olduğunu hatırlattı. İYİ Parti grubunun konuyla ilgili talebinde; mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinde Belediyeye intikal eden tarla ve bahçelerin büyük bir kısmının, köylerin ihtiyaçları için vatandaşlar tarafından bağışlandığı belirtilerek, elde edilecek gelirin oluşturulacak bir fonda toplanması, batıdaki mahallelerde soğuk hava ve paketleme tesisleri, doğudaki mahallelerde de et ve süt entegre tesisleri kurulması için harcanması önerisi yer aldı.

Komisyonun incelediği diğer konu olan otopark düzenlemesi için komisyon; İnönü ve İmaret caddelerinin önemli bölümlerinde dikey park uygulaması ile çift sıra parkın önüne geçilebileceği, Tarık Buğra Caddesi ve Mezarlık yolunda ücretsiz park uygulamasının yapılabileceği, ücretlerde güncelleme yapılması ve Cevdet Köksal Caddesindeki sürekli park halinin önüne geçmek için abonelik ücretlerinin yeniden düzenlenebileceği yönündeki tavsiyelerini paylaştı. Oylama sonucunda, güncel haliyle sayısı bin 805’e ulaşan Belediye taşınmazlarının 10 yıla kadar kiralanması ve satışı için yetkinin Belediye Encümenine bırakılması hususunda oy çokluğuyla karar alınırken, otopark düzenlemesine dair oylama Eylül ayı toplantısına bırakıldı.

Dudu Kadın ve Anıt Meydanı:

Papaz Evi konusunda Büyükşehir Belediyesi ile Konya Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan görüş alınacağını belirten İmar Komisyonu, vatandaşlardan gelen imar planı değişikliği taleplerine dair yaptığı inceleme sonuçlarını paylaştı. Komisyonun, 7 talepten 5’ini olumlu bulduğu ve ikisi için yerinde inceleme yapacağına dair raporu da yapılan oylamada oy çokluğuyla kabul edildi. Dudu Kadın inşaatında 2 projenin söz konusu olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Başkan Akkaya; inşaat için her türlü zemin etüdünün yapıldığını, fore kazık uygulaması için mevcut projede revizyona gidildiğini söyledi. İnşaatın tamamlanması için Mecliste oylanarak kabul edilen ve daha sonra da onaylanan kredi dışında Belediyenin bir miktar daha kredi limiti olduğunu belirten Akkaya, koşulları çok uygun olan bu limitten 1,4 milyon liralık bir bölümün Anıt Meydanı inşaatının tamamlanmasında kullanılması isteğini oylamaya sundu. Talep, oy çokluğuyla kabul edildi.

İYİ Parti grubundan Muttalip Uysal, yüksekokul yolunun asfaltlanmasının acil ihtiyaç olduğunu ve en kısa zamanda hak ettiği görüntüye kavuşması gerektiğini dile getirirken, MHP grubundan Mevlüt Türkcan da; daha önce de gündeme getirilen Belediye işletmelerinin özel şahıslar tarafından işletilmesi talebini hatırlatarak, bu konuda talipliler olduğunu söyledi ve konunun görüşülmesini istedi. Türkcan ayrıca, Encümenin yaptığı ihalelerin sosyal medya üzerinden yayınlanmasını önerdi.

Başkan Salih Akkaya’nın, sözü edilen konuların takip eden toplantılarda görüşülmesi yönünde fikir beyan etmesinin ardından Akşehir Belediye Meclisi, 2 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 19:00’da toplanılması kararıyla sona erdi.