Akşehir Belediyesi tarafından şehrin geleceğinin ve belediye yatırımlarının şekillenmesi amacıyla yapılan “2020-2024 Stratejik Plan” Hazırlık Çalışmaları kapsamında, dış paydaşlar ve STK temsilcilerini bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Akşehir Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi’nde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya başkanlığında yapılan toplantıya; kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Akşehir’deki sivil toplum kuruluşları temsilcileri, mahalle muhtarları, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları ile birim müdürleri katıldı.

Başkan Akkaya yaptığı açılış konuşmasında; “Belediyeler Kanunu gereğince nüfusu 50 bin üzerinde olan belediyelerde yapılması zorunluluğu olan 5 yıllık stratejik planda, yapılacak işleri planlamak oldukça önemli. Akşehir’imizde önümüzdeki 5 yılda yapılması gerekenler hususunda sizlerin görüşleriniz, önerileriniz çok faydalı olacaktır. Görüşlerini bizimle paylaşmaları için tüm sivil toplum kuruluşlarımızı, yöneticilerimizi, muhtarlarımızı davet ettik. Günümüzde artık her şey çok hızlı değişiyor. Eğer stratejik bir planlama ve stratejik bir yönetim anlayışı olmazsa başarılı olmak mümkün değildir. Yapılan hizmet memnuniyet sağlamazsa o çalışmanın esprisi yoktur. Onun için beraber yönetim anlayışıyla bu çalışmanın önemi büyüktür. Mali imkanlar çerçevesinde öncelikleri belirleyerek peyderpey yaparsak, Akşehir’imizin kalkındırmış, Akşehir’imizde yaşayanları mutlu bir toplum haline getirmiş oluruz kanaatindeyim” değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının içeriği, amacı ve yapılacak çalışmalar hakkındaki sunumun ardından katılımcılar, Akşehir Belediyesi’nin gerçekleştireceği hizmet ve yatırımlar hakkındaki düşüncelerini ve önerilerini paylaştılar.