Ağustos ayı Akşehir Belediye Meclis Toplantısına başkanlık eden Belediye Başkanı Salih Akkaya; mahallelerin sorunlarını yerinde görmek için ana arterler dışında kalan cadde ve sokaklarda her hafta düzenli olarak yürüyüş yapacağını, sorunların en kısa zamanda çözülmesi için Belediyenin tüm unsurlarının özveriyle çalışacağını söyledi.

Akşehir Belediye Meclisi, izinli olan 2 üye eksiğiyle Ağustos ayı toplantısını gerçekleştirdi. İYİ Parti gurubunun değinilmesi ve görüşülmesi isteğiyle sunduğu 11 maddelik listede yer alan bazı hususların gündeme alınması için oylanabileceğini belirten Salih Akkaya, diğer konularda ise bilgi paylaşımında bulundu. Maddeler arasında yer alan; Belediyeye ait taşınmazların yıllık kira bedelleri ve tahsilatlarına dair bilginin Meclis üyeleri ile paylaşılması konusunda Mali Hizmetler Müdürlüğünün bir sonraki toplantı için gerekli çalışmayı yapması istendi.

Gündem maddeleri hakkında konuşan Başkan Akkaya; Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti üyeleri seçimi ile ilgili olarak geçmiş dönem uygulamalarını paylaştı ve talipli olmadığını belirtti. Koruma Meclisi ve Heyet oluşturulmasına dair madde, yapılan oylama sonucu oy çokluğuyla gündemden kaldırıldı. Satış ve kiralamalar konusunda encümene yetki verilmesine dair maddenin, parselasyon nedeniyle kayıt numaraları değiştiği için yeniden gündeme geldiğini belirten Akkaya; başta Anıt Meydan olmak üzere Temmuz ayında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verirken, Papaz Evi için Yap-İşlet-Devret sistemi ile Butik Otel yapılmasının şehre faydalı olacağını söyledi ve Selçuklu Parkı ihalesi öncesinde her türlü önerinin Meclis toplantılarında gündeme getirilmesinin yararına değindi.

İYİ Parti gurubunun; imar planı değişikliklerinin haksız kazanç yaratması ihtimali nedeniyle hassasiyet taşıdığını hatırlatması üzerine, konuyla ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi öncesinde İmar Komisyonunun bir çalışma yapması kararlaştırıldı. Başkan Akkaya’nın; yol kenarlarında otopark olarak kiralanan yerlerin gelirinin Akşehirspor’a bırakılması, bu yerlerin işletmeciye kulüp tarafından kiralanması hususunun Bütçe Plan Komisyonuna havale edilmesi yönündeki önerisi de oy çokluğuyla kabul edildi.

Dudu Kadın İnşaatının Tamamlanması:

Belediye Başkanı Salih Akkaya, Dudu Kadın inşaatı konusunda Meclis’te şu bilgileri paylaştı: “Mevcut müteahhit olan Biberci İnşaat, tamamlaması gereken işleri bitirdikten sonra inşaata devam etmek istemediğini beyan etmişti. Bu kararın yaratacağı bir zarar olup olmadığına bakılarak, müteahhitin ceza ödemesi gerekip gerekmediğinin kararını Bakanlık Belediyeye bıraktı. Artan maliyetler nedeniyle; yeni bir ihale yapmak yerine fiyat farkı uygulayarak süre uzatımı yapmak istiyoruz ancak firma bunu kabul etmez ise inşaatın tamamlanmasını tekrar ihale etmek yoluna gideceğiz. Önceki kararımız doğrultusunda talep ettiğimiz kredi onaylandı. Süreç uzasa da inşaat bitirilecek ve mağduriyet yaşanmayacak. Dudu Kadın Projesi’nin temel amacı Kentsel Dönüşümdür. Yaşanan olay mücbir sebeptir. Belediyemizin süre konusuna bir taahhütü yoktur ancak 2 ay içerisinde ihale yapılarak inşaat bahar aylarında tamamlanabilir. İnşaat bitmeden kar-zarar hesabı yapmak mümkün değildir. Kaldı ki projenin amacı ticari değil, demin de belirttiğim gibi Kentsel Dönüşümdür.”

Bazı Meclis üyeleri; şehir genelinde gördükleri ve kendilerine de aktarılan sorunları paylaşarak, temizlik ve bakım gerektiren konularda gereken talimatların verilmesini istediler. Başkan Akkaya da çöp konteynerlerinin yıkanması için araç temin edildiğini belirtirken, ana arterler dışında kalan cadde ve sokakları düzenli olarak dolaşacağını, böylece mahallelerin sorunlarını yerinde görerek müdahale etme imkanı bulacağını söyledi.

Meclis Toplantısı, 8 Ağustos 2019 Perşembe günü aynı saatte yeniden toplanılması kararıyla son buldu.