Akşehir Belediye Meclisi; 5 Ağustos 2019 Pazartesi günü saat 19:00’da, 4 gündem maddesini görüşmek üzere toplanacak.

Geçmiş tutanak özetlerinin okunmasıyla başlayacak olan toplantının gündem maddeleri şöyle:

*Yazı İşleri Müdürlüğüne ait; Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti üyelerinin seçilmesine dair teklifin görüşülmesi,
*Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait; 6360 Sayılı Kanun ile mülkiyeti Akşehir Belediyesine geçen taşınmazlar ile birlikte ilçe merkezinde bulunan taşınmazların satışı ve belediyenin tüm taşınmazlarının 10 yıla kadar kiralanması için Belediye Encümenine yetki verilmesine dair teklifin görüşülmesi,
*İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait; Yeni Mahalle, 1011 ada, 231 ve 233 parsel numaralı taşınmazlar ile Yarenler Mahallesi, 1047 ada, 2 parsel numaralı taşınmaz ve çevrelerinde imar planı değişikliği yapılmasına dair teklifin görüşülmesi,
*İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne ait; Ortaköy Mahallesi karayolu güzergahında çevrelerinde imar planı değişikliği yapılmasına dair teklifin görüşülmesi.