Türk Basınında sansürün ilk kez kaldırılmasının yıldönümü olan 24 Temmuz, her yıl Gazeteciler ve Basın Bayramı olarak kutlanıyor.

Modern dünyada basın; her insanın doğru bilgiye ulaşma ve kendi fikirlerini özgürce ifade edebilme hakkını kullanmasının temel aracı olarak işlev görüyor. Türkiye’de ise gazeteciler; meşrutiyetten bu yana, siyasi görüşleri nedeniyle yaşadıkları zorluklarla olduğu kadar, Kurtuluş Savaşımıza giden süreçte Anadolu’nun muhtelif köşelerinde düşmana ilk kurşunu sıkan şehitler olarak da tarihteki yerini almış bulunuyor.

Görevinin halkı yönlendirmek değil doğru bilgilendirmek olduğuna inanan ve basın ahlak ilkelerine bağlılıktan ayrılmayan basın kuruluşları, sansürün kaldırılmasından 111 yıl sonra bile aslında otosansürden vazgeçmeyerek üstlendikleri sorumluluğu yerine getirmeye çalışıyorlar.

Otosansürün yüklediği sorumlulukla okuyucuya yukarıdaki gibi ulaşan cümle, sansür mekanizması resmi olarak uygulanıyor olsaydı, haberde;

“Ülkemizin yakın tarihinde ise basın mensupları; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yalnızca siyasi görüşleri nedeniyle XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yaşadıkları zorluklarla değil, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kurtuluş Savaşımıza giden süreçte Anadolu’nun muhtelif köşelerinde düşmana ilk kurşunu sıkan şehitler olarak da yerini almış bulunuyor” şekliyle yer alacaktı.

Gazeteciler ve Basın Bayramı kutlu olsun!