Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Okul Gıdası Logosu uygulaması Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ, 30807 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı. Tebliğ 16 Eylül 2019 tarihinde yürürlüğe girecek.

Yayımlanan Tebliğe göre; Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardaki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak olan hazır ambalajlı gıdalarda, Okul Gıda Logosu kullanılacak. Okulda satışa sunulacak gıdalara ilişkin talep ve öneriler, Tarım ve Orman Bakanlığı başkanlığında; Bakanlık ile Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının ikişer temsilcisinden oluşan komisyonca alınacak. Okul gıdası kriterleri, Milli Eğitim Bakanlığı vasıtası ile okul müdürlüklerine, ilgili okul müdürlükleri tarafından da bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerine bildirilecek. Hazır ambalajlı gıdalar, kriterlerin yanı sıra Türk Gıda Kodeksine de uygun olacak.

Logo, Tarım ve Orman Bakanlığından İşletme Kayıt/Onay Belgesi alan gıda işletmecileri tarafından, Okul Sağlığı Bilim Kurulu Karar Tutanağında belirtilen kriterlere uygun olarak üretilen hazır ambalajlı gıdalarda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın kullanılacak. Bakanlıklar tarafından okullara dağıtımı yapılan okul sütü, okul üzümü ve benzeri bedelsiz ürünlerde de Okul Gıdası Logosu yer alacak.

Bakanlıklar, belirlenen usul ve esasların uygulanmasında Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ile işbirliği yapabilecek. Resmi ve özel okul/kurum müdürlükleri; bünyelerinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinin belirtilen kriterlere uyum sağlayıp sağlamadıkları hususunda gerekli denetimleri yapmakla sorumlu olacak.

Tebliğ, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren yemekhaneleri kapsamıyor.