Akşehir Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Sakarya’ya atanan Vedat Temel’in Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) üyeliğine getirildiği öğrenildi.

Başsavcı Vedat Temel, Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesinin 31.05.2019 tarih ve 601 sayılı Adli Yargı Ana Kararnamesiyle görev yeri değişen savcılar arasında yer almış ve Sakarya Cumhuriyet Savcılığına atanmıştı. Temel’in 17.06.2019 tarihli yeniden inceleme kararnamesi neticesinde, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) üyesi olarak görevlendirildiği öğrenildi.

Bölgelerin coğrafi durumları ve iş yoğunluğu göz önünde tutularak belirlenen yerlerde kurulan Bölge Adliye Mahkemeleri; başkanlık, başkanlar kurulu, daireler, Cumhuriyet Başsavcılığı, adalet komisyonu ve müdürlüklerden oluşuyor ve her birinde en az 3 hukuk, en az 2 ceza dairesi bulunuyor. Adli yargı ilk derece mahkemelerince verilen ve kesin olmayan hüküm ve kararlara karşı yapılan başvuruların incelenip karara bağlanması, bu mahkemeler arasındaki yetki ve görev uyuşmazlıklarının çözülmesi, bir davanın belirli nedenlerle başka bir mahkemeye nakline karar verilmesi BAM hukuk ve ceza dairelerinin görevleri arasında yer alıyor.

Başsavcımıza yeni görevinde başarılar diliyoruz.