Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yıpranma hakkı ile erken emeklilik konusuna açıklık getiren bir genelge yayımladı. Genelgeyle, yıpranma hakkından yararlanacak olan meslek sayısı 45’e çıktı.

Kamuoyunda Yıpranma Hakkı olarak bilinen Fiili Hizmet Süresi Zammı; yıpranma payı çok olan meslek mensuplarının diğer sigortalılardan daha önce emekli olmalarına imkan tanıyor. Madenler, cam fabrikaları, termik santraller gibi iş yerlerinde çalışanlar, yaptıkları işlerin ağırlığı ve çalışma koşulları nedeniyle fiili hizmet zammından yararlanarak daha erken yaşlarda emekli olabiliyorlar. Yıpranma payı, çalışılan her 360 güne karşılık 60-90-180 gün gibi uygulanırken; madencilikte en az 5 yıl, diğer meslek gruplarında ise en az 10 yıl süreyle çalışanlar bu haktan yararlanabiliyorlar. Madencilerde sürenin tamamı yaştan indiriliyor, izin ve tatil süreleri de yıpranmaya dahil ediliyor.

Daha önce yayımlanan kararnamelerde belirtilen bazı iş kollarında çalışanlardan hangilerinin kapsama dahil olacağı hususuna açıklık getiren genelgeyle; Röntgen Teknisyenleri, Ağız-Diş Radyoloji Uzmanları, İnfaz ve Koruma Baş Memurları, Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri ve emekli aylığı alanlar dışındaki İhtiyat Pilotları da bu haktan yararlanmaya başlayacaklar.