Başkan Salih Akkaya’nın şehir dışında olması nedeniyle yerine vekalet eden Çakır Buğra başkanlığında yapılan Akşehir Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı; gündem maddelerinin oylanmasında usule uyulmadığı gerekçesiyle oylamanın bir sonraki toplantıya bırakıldığı ve bazı önergelerin gündeme eklenmesi talebinin oylanmasından dahi kaçınılan bir tutum içerisinde tamamlandı.

Daha önce belirlenmiş olan 3 gündem maddesiyle toplanan Belediye Meclisinde, ilk maddenin oylanmasında usule uyulmadığı gerekçesiyle oylama bir sonraki toplantıya bırakıldı. Diğer 2 madde için ise üyelerin çoğunluğu, maddelerin daha fazla teknik bilgi alınmasının ardından oylanması yönünde görüş bildirdi. Toplantıda vekaleten başkanlığı üstlenen Çakır Buğra’nın, hemen her konunun Başkan Akkaya’nın katılacağı toplantıda görüşülmesi yönündeki ısrarlı tutumu sonucu, gündeme eklenmesi istenen önergeler için bile bir gelişme sağlanamadı.

Önceki toplantıda İYİ Partili meclis üyeleri tarafından gündeme getirilen, Akşehir Belediyesi tabelasına T.C. ibaresinin eklenmesi konusunda Milliyetçi Hareket Partili üyeler konunun gündeme alınmasını istediler. Ayrıca, yine daha önce mecliste tartışılan ve Alparslan Türkeş’in isminin Akşehir’de bir caddeye verilmesi hususunda komisyona sevk edilmesi kararı alındığı, ancak toplantı tutanaklarında Yeniden Görüşülmesi şeklinde not edildiği belirtildi.

MHP’li üyeler;

Akşehirspor’a yapılan maddi desteğin miktarı ve denetlemesiyle ilgili bilgi verilmesi gerektiğini,

Hıdırlık Sofrası’nın da haksız rekabeti önlemek adına özel teşebbüs tarafından işletilmesinin uygun olacağını söylediler,

5-10 Temmuz Şenlikleri için de meclis üyelerinden görüş alınmasını talep ettiler.
MHP’nin bu çıkışlarının yanı sıra İYİ Parti grubu da şenlikler için komisyon kurulmasının doğru olacağını vurguladı.

Akşehirspor ile ilgili olarak söz alan Kulüp Başkanı Yahya Yıldız; dernekler yasası gereği hesapların zaten denetlendiğini, ayrıca belediyenin de kulüp üzerinde denetleme yetkisini kullandığını belirtti.

Söz konusu önergelerin gündeme alınmasında ısrar eden üyelerin talepleri; Başkan Vekili tarafından, 13 Haziran Perşembe günü saat 19:00’da Salih Akkaya başkanlığında yapılacak olan ikinci oturumda görüşülmesinin uygun olacağı gerekçesiyle kabul görmedi. Üyeler, maddelerin oylanmasını değil yalnızca bir sonraki toplantı gündemine alınmasını talep ettiklerini belirtmelerine rağmen, gündeme alınması oylamasını da yönettiği toplantıda yapmak istemeyen Çakır Buğra, pek de usule uygun olmadığı değerlendirilen bir yaklaşımla toplantıyı sonlandırdı.

Durum böyle olunca da, Akşehir Belediye Meclisi üyeleri bir anlamda; Başkan Akkaya’nın olmaması durumunda toplantının gerçekleşmeyeceği bilgisini edinmek üzere toplanmış olduklarının farkına çok geç de olsa varmış oldular.