Hasan Paşa Camii, Nasreddin Hoca mezarlığının yanında ve cenaze namazlarının da burada kılınmasından dolayı, Akşehir’de en çok bilinen camilerimizdendir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1510 yılında Hasan Paşa tarafından, imaret bölümüyle birlikte yapılmış olan caminin imaret kısmı, maalesef günümüze kadar tamamen yıkılarak yok olmuştur.

Tarihi binalarımızın aslına uygun olarak gelecek nesillere taşınabilmesi için, hükümetimiz Türkiye’nin her köşesinde, restorasyon çalışmalarına çok büyük ehemmiyet vermektedir.

Akşehir’de bulunan camiler, arasta çarşısı ve eski Akşehir evlerinin de bu kapsamda restorasyonları yapılmaktadır ve büyük bir kısmı da bitirilmiştir.

20.07.2015 tarihinde başlayan HASAN PAŞA VE İMARET CAMİSİ restorasyon çalışmaları, maalesef iş bitim süresi 500 gün olmasına rağmen, taahhüt edilen sürede bitirilememiştir. 22.04.2019 tarihinde yeniden, mukayeseli keşif bedeli 3.132.000,00 TL ve 09/03/2020 iş bitim tarihi olarak belirtilen bir sözleşme imzalanmıştır. Akşehir halkı restorasyonun uzamasından dolayı, haklı olarak muzdarip olmuş ve doğru bilgiye ulaşamadığı için tepki göstermektedir.

Hasan Paşa Camii görevlisi Muhammed Emin Şenol hocamızdan edindiğimiz bilgilere göre; 1948 yılında yapılan restorasyonda, caminin duvar ve ana kubbesindeki yazıların, yağlı boya ile kapatıldığı ve aslına uygun restore edilmediği tespit edilmiştir. Bu hataların ortaya çıkmasından dolayı, üstteki boya özel metotlarla temizlenerek, işlemeler orijinal haline döndürülecektir. Restorasyonda bu boyaların titizlikle temizlenmesi haliyle zaman alacaktır.

Bu çalışmaların sonunda, iç kubbedeki kalem işleri de tamamen ortaya çıkartılacak ve cami ilk yapıldığı dönemdeki haline gelmiş olacaktır. Halk arasında konuşulduğu gibi, caminin tabanında yer kazma işi yapılmamış ve yapılmayacaktır.

Şadırvanın yanındaki yaklaşık 100 yıllık olduğu bilenen çınar ağacı, heyet tarafından yapılan incelemelerde, içten çürüdüğü ve kendiliğinden devrilebilir endişesiyle, tehlike oluşturduğundan kesilmek zorunda kalınmıştır. Caminin duvar diplerinde oluşan nemin giderilmesi için, binayı koruyacak gerekli önlemler alınmıştır. Tuvaletler bölümünün dış kısımlarının onarımı tamamlanmıştır.

Anlaşılan Muhammed hocamızın da, Akşehir halkının da, tarihi camimizin nesilden nesile, aslına uygun olarak aktarılması için, biraz daha bekleyip sabretmeleri gerekecek.