Mevlana Kalkınma Ajansı’nın (MEVKA) 2013 yılı sonunda Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayanarak hazırladığı Akşehir İlçe Raporu, aradan geçen 5 yıl sonrasında incelendiğinde; raporda yer alan tespitlerin bir bölümü için bazı projelerin hayata geçirildiği, bir kısmının ise gereken önemi görmediği ya da proje geliştirmede yeterince hızlı hareket edilmediği değerlendiriliyor.

Doğal kaynaklar, demografik yapı ve nüfus, tarım, hayvancılık, sanayi, eğitim, sosyal yaşam, turizm ve ticaret başlıkları altında Akşehir’in 2014 yılı itibariyle değerlendirildiği rapor; içerdiği GZFT Analizi (Güçlü Yanlar, Zayıf Yanlar, Fırsatlar, Tehditler) ve tavsiye notlarıyla da önem taşıyor. Akşehir Gölü civarında yaşayan bir endemik bitki olan Termopsis Turcica (acıpiyan) bitkisinin varlığı, yamaç paraşütü ve dağcılık sporlarına uygun alanların olması, geçmişe dayalı kültürel yapının yanı sıra yeniliklere açık ve eğitimli bir genç nüfusa sahip olunması, toprakların meyvecilik, sebzecilik ve hububat ekimine uygunluğu, arıcılığa da müsait olan bölgede küçükbaş hayvancılık için mera varlığı, dünya kalitesinde üretim yapan sanayi firmalarının mevcut oluşu, ilçenin ulaşım ağları üzerinde yer alması, Ticaret Borsasının varlığı ve sağlık alanında bölgeye hizmet veriliyor olması, Akşehir’in Güçlü Yanları olarak raporda yer alıyor.

Aynı analizde en belirgin Zayıf Yanlar ise şöyle sıralanıyor:

*Köylerden göç alan Akşehir’de yerli halkın büyük şehirlere göç etmesiyle kentlilik bilincinde zayıflama olması,
*Sosyal aktivite için mekanların kısıtlı ve yetersiz olması,
*Tanıtım eksikliği,
*Akşehir Gölü’nün rehabilite edilememesi,
*Tarım arazilerinin küçük parsellerden oluşuyor olması, Akşehir Kirazının tanıtım eksikliği ve ürünlerin düşük fiyatlarda satılması,
*Küçük çiftçi modeli ile yapılan üretimde çiftçilerin birlik sağlayamaması,
*Her köy ve hayvancılık bölgesinde soğutma tesisinin ve et entegre tesisinin olmaması,
*Sanayide yetişmiş eleman sıkıntısı,
*Çevre ilçelerden alışveriş için ilçeye geliniyor olmasına rağmen ilçe sakinlerinin alışveriş için yakın illere gitmeleri,
*Paranın yatırıma dönüşmemesi.

Raporun hazırlandığı tarihte Akşehir’in zayıf yanları arasında sıralanan; fakülte sayısındaki yetersizlik, özel sağlık kuruluşlarına duyulan ihtiyaç ve spora daha fazla önem verilmesi gerektiği gibi hususlar, zaman içerisinde çözümü sağlanmış ve gelişme kaydedilmiş maddeler arasında yerini alıyor. Diğer taraftan; raporda altı çizilen Fırsatlar ve ortadan kaldırılması gereken Tehditler göz önüne alındığında, ilçenin kamu ve özel tüm paydaşlarının zaman yitirmeden bir araya gelerek sonuç odaklı proje oluşturmalarının önemi bir kez daha ortaya çıkıyor.

Yamaç ve dağ turizmi potansiyeli, Akşehir Gölü’nün varlığı, Akşehir Kirazının marka olması, bölgenin süt üretimi için uygun olması, işlenmiş ve dondurulmuş gıda potansiyeli, ilçede festival geleneğinin olması, güneş ve rüzgar enerjisinden faydalanabilme potansiyeli ve yurtdışında yaşayan nüfusun yaz aylarında Akşehir’e gelerek harcama yapmaları, Fırsatlar başlığı altında hatırlatılıyor. Göl çevresinde yaşanan çevre sorunu, eğitimli nüfusun dışarıya göç etmesi ve işsizliğin yüksek oluşu da başlıca Tehditler arasında gösteriliyor. MEVKA’nın hazırladığı rapor ve analiz; ilçede nelerin eksik olduğu ve ne tür çalışmalarla giderilmesi gerektiği konularında net bilgiler ve tavsiyeler içeriyor. Tarımda örgütlü hareket edilmesi, hibrit tohumculuğunun artarak desteklenmesi, sanayinin rekabet gücünü artırmak üzere Konya ve diğer illerdeki sanayiler ile bütünleşmesine yönelik projeler geliştirilmesi, turizm değerlerinin pazarlanmasına yönelik bütüncül projelerin uygulanması şeklindeki tavsiyelerin bir bölümü için atılmış adımlar olmakla beraber, çok daha hızlı ve profesyonel girişimlere ihtiyaç olduğu da görülüyor.

Raporu hazırlayan Mevlana Kalkınma Ajansı ile ortak çalışmalar yürüten Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Konya İl Koordinatörü Hakan Doğan’ın geçtiğimiz günlerde Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’ya gerçekleştirdiği ziyarette de üretime yönelik projeler gündeme gelmiş, görüşme sonrasında Başkan Akkaya; bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması ile süt toplama merkezi açılması ve kırsal turizm konularında yeni projeleri hayata geçirmeyi amaçladıklarını belirtmişti. Söz konusu projelerin sayıca artması ve daha nitelikli sonuçlara ulaşılması, şehrin gelişmesinde sorumluluğu olan tüm paydaşların harekete geçirilmesiyle mümkün olacaktır. Örneğin, 19-21 Temmuz tarihleri arasında 7’ncisi gerçekleştirilecek olan XC Open Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması’na yurt dışından birkaç sporcunun katılmasından tatmin olmayıp; bu organizasyonun Akşehir’e kazandıracaklarını bilerek, yeterli sayıda sponsor ve gerekli harcamaları planlayarak gerçek bir uluslararası spor organizasyonuna dönüştürdüğümüz gün, Akşehir için yapılanları gerçek bir seferberliğe dönüştürme hedefinde önemli bir adım atılmış olacaktır.

Rapor 2013 yılı sonunda hazırlanmış olup, o tarihte içerisinde bulunduğu şartlara bağlı olarak Akşehir’in fotoğrafını çeken ve o resmin değişmesi için yapılması gerekenleri sıralayan önemli bir çalışmadır. Belirtilen sorunların bir bölümü halledilmiş olsa da bu kadar potansiyele sahip bir şehir için çıtayı hep yüksekte tutmak; Akşehir’de görevli olan, yaşayan, ticaret yapan herkesin ortak hedefi haline gelmeli, getirilmelidir.