Akşehir Belediye Meclisi, Mayıs 2019 toplantısı ilk gündeminde yer almamasına karşın, ikinci oturumunda bazı dilekçeleri kabul ederek, gündem madde sayısını da 9’ a çıkardığı anlaşıldı. Ayrıca Meclis, gündemin 7. Maddesinde yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’nün ‘Dudu Kadın Çarşısı İkmal İnşası İşi’ ödemelerini karşılayabilmek için İLLER BANKASI’ndan 13 Milyon TL. ek kredi çekilerek karşılanmasına da onay vermiş.

22 Milyon lira proje maliyeti ile Kasım 2016’da yapım ihalesine çıkarılan Dudu Kadın Çarşısını alan müteahhit firmanın işi bıraktığı yönünde çıkarılan iddialar olduğuna başyazarımızca dikkat çekilmiş ve bu duruma meclisin de dahil olduğu acil bir çözüm bulunması önerisinde bulunulmuştu.

Bilindiği üzere, Akşehir Belediye Meclisinin olağan toplantıları her ayın ilk Pazartesi günleri yapılmaktadır. 6 Mayıs’ta toplanan meclisin gündeminde ise aşağıdaki şu üç madde vardı:

Görüldüğü üzere, Dudu Kadın Çarşısı İkmal İnşası İşine bu gündem maddesinde yer verilmemiştir. Meclis’in 9 Mayıs 2019 Perşembe günü yapılan ikinci oturumunda ise gündeme ek olarak 6 adet dilekçe kabul edilmiş ve gündemde görüşülecek madde sayısının da 9’a yükseldiği görülmüş oldu.

İŞTE ANA GÜNDEM MADDESİNE EKLENEN 6 MADDE:

EK GÜNDEM MADDESİ 4– İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen evrak: Mevlüt Keser’e ait Reis Mahallesi, 143 ada, 105 parsel numaralı taşınmaz ile yine hissedarı olduğu Reis Mahallesi, 148 ada, 117 Parselden kendisine ait 3/16 hisseyi Akşehir Belediyesine tapu ve diğer masrafları Akşehir Belediyesince karşılanmak üzere şartlı bağışına dair teklifin görüşülmesi.

EK GÜNDEM MADDESİ 5– İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden gelen evrak: Yazla Mahallesi, 162 ada, 50 ve 51 parsele komşu yol fazlası arsanın, Akşehir Belediyesi adına tescil edilip satışı ve ilgili taşınmazlarla birleştirilmesine dair teklifin görüşülmesi.

EK GÜNDEM MADDESİ 6– Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen evrak: Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılacak olan “BETON PARKE İLE YOL KALDIRIM KAPLAMA VE BETON PARKE KAPLAMA YOL BAKIM ONARIM İŞİ” ödemelerinin İller Bankasından 2.240.000,00- TL. kredi çekilerek karşılanmasına dair teklifinin görüşülmesi.

EK GÜNDEM MADDESİ 7– Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen evrak: Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmış olan “DUDU KADIN ÇARŞISI İKMAL İNŞASI İŞİ” ödemelerinin İller Bankasından 13.000.000,00-TL. ek kredi çekilerek karşılanmasına dair teklifin görüşülmesi.

EK GÜNDEM MADDESİ 8– Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden gelen evrak: Meydan Mahallesi, 479 ada, 47 parseldeki bağımsız bölümleri belirtilen taşınmazların satışına dair teklifin görüşülmesi.

EK GÜNDEM MADDESİ 9– Yazı İşleri Müdürlüğü’nden gelen evrak: Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti üyelerinin seçilmesine dair teklifin görüşülmesi.

Akşehir Belediyesinin web sayfasında yer alan ve meclis üyelerine de gönderilen ilk gündem maddeleri arasında bulunmayan ek gündem maddesi 7’ye göre; ‘Dudu Kadın Çarşısı İkmal İnşası İşi’ için müteahhit firmaya veya mevzuat gereği yapılacak olası bir ihale için İller Bankası aracılığıyla daha önce kullandığı 10 Milyon TL.’lik krediye ek olarak bir kez daha 13 Milyon TL. daha kredi kullanılmasına karar verildiği anlaşılıyor.

Bu krediyle birlikte Dudu Kadın Çarşısı Yapım İşi’nde bankanın faizleri hariç olmak üzere toplam maliyetinin 35 MİLYON TL.’ye ulaşacağı şimdiden görülüyor. Ancak neden böylesine önemli bir konuya 6 Mayıs 2019 tarihli toplantı gündeminde yer verilmediğinin takdirini ve yorumunu da kamuoyuna bırakıyoruz.

Kaldı ki, perşembe günü gerçekleştirilen ikinci meclis oturumunda “Belediye Meclis Toplantı Salonu” kapısının kapatıldığı bilgisini de okurlarımıza hatırlatmak isteriz.

Akşehir Belediye Meclisinin ‘Mayıs 2019’ toplantısında aldığı bu kararların, öncelikle Konya Büyükşehir Meclisinde görüşülüp kabul edilmesi hatta kesinleşmesi durumunda ve de İller Bankasının talep edilen rakamı kabul etmesinden sonra gerçekleşeceğini kamuoyuna hatırlatıyoruz. Kullandırılacak bu ek krediyle müteahhit firmanın elinin rahatlaması ve yapım işinin hızlandırılarak kimsenin mağdur bırakılmadan sonuçlandırılmasını umuyoruz.

Akşehir Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerini “Dudu Kadın Çarşısı” için aldıkları bu dirayetli kararlarından dolayı kutluyoruz. İller Bankasından Akşehir Belediyesine gelen aylık paranın düştüğü ve ancak çalışanların maaşlarının karşılandığı zaten biliniyor.

Akşehir Belediyesinin, sürekli mal-mülk satılmasına karar vermek yerine, zorunlu olmayan ancak harcama giderleri yüksek olan bazı etkinliklerini iptal ederek, üretime yönelik projelere bir an önce el atmasının zamanı çoktan geldi ve geçiyor.