Eski adıyla Nakkaş, şimdiki adıyla Çay Mahallesinde bulunan mescidin bu ismi nereden aldığı bilinmemektedir.

İnşa tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte, vakıf defterlerindeki kayıtlar doğrultusunda; Fatih döneminde yapıldığı tahmin edilmektedir. Taş temeller üzerine kerpiç duvarlarla yapılmıştır. Toprak düz damlı ve kiremit çatılıdır. Ayakta kalması için yapılan onarımlar sonucunda ne yazık ki yapı orijinalliğini kaybetmiştir.