18 Mayıs, şehirlerin kimliklerine sahip çıkmasında öncü güç olarak tanımlanan müzelerin gündeme geldiği Uluslararası Müze Günü. Dünya kültür mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla Milletlerarası Müzeler Konseyi (ICOM) tarafından Uluslararası Müze Günü (IMD) olarak kutlanan bugünde Akşehir; zengin tarihi, arkeolojik çalışmaları ve müzeleriyle ön plana çıkıyor.

Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesi Müdür V. Sevcan Karapıçak, konuyla ilgili yazılı bir açıklamada bulundu. Müzelerin, toplumun geçmişini yansıtan ve bugünün gelecek için korunduğu kurumlar olduğunu belirten Karapıçak, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Günümüz müzeleri, toplumun geçmişini yansıtan ve geleceğini biçimleyen, öğeleri araştıran, toplayan, koruyan, sergileyen, belgeleyen, yaşatan yaygın eğitim kurumları olarak, öncelikle toplumun geçmiş değerlerinin korunmasını sağlar. Yine bu birikimi sergiler, açıklarken insanlığın oluşmuş ve oluşmaktaki düşünce gücüne ışık tutar. Tarihsel dokuları ve müzeleri, şehirlerin kültürel değerlerini tanıtan teşhir mekanlarıdır. Tarihsel dokusunu korumayan ve müzesi olmayan bir şehir; tarihle bağlarını koparmış, köküne ve kimliğine sahip çıkmayan bir şehir demektir.

Amacımız; yeryüzündeki eserlerin yarıya yakın kısmına sahip olan Anadolu’muzdaki kültür varlıklarını korumak, gelecek kuşaklara aktarabilmek için gerekli çalışmaları yapmak, halkımızı müze ve eserlerimize yakın kılmak, ulusumuzun kültür ve tarih bilgisini artırmak, bu değerlerimizi sevdirip sahip çıkılmasını sağlamaktır. Toplumda koruma bilincinin gelişmesi, kültür bilincinin yaygınlaşması ile paralel gitmektedir. Kültür bilinci kavramı; bireyin, insanlığın ve üyesi bulunduğu milletin tarihsel süreç içinde ürettiği kültürel değerleri öğrenmesi, kavraması, bu bilgileri kendisi ve çevresini tanımada kullanabilmesi ve yeniden yaratması anlamını içerir. Bu, kültür varlıklarına saygıyı ve koruma bilincini de beraberinde getirir. Yani her vatandaş, çevresinde bulunan kültür varlıklarını görmeli, tanımalı ve onlarla bir etkileşim içinde olmalıdır. Burada öncü güç müzelerdir.

Kültürel bir değişimin, kültürlerin zenginleştirilmesi ve topluluklar arası karşılıklı anlayış, işbirliği ve barış olduğu konusunda farkındalık yaratmak amacıyla müzelerin etkinlik ve aktivitelerini tanıtmalarına fırsat sağlayan Uluslararası Müze Günü, 1977 yılından beri her yıl bir tema ile kutlanmaktadır. Bu yılın teması; “Kültürel Merkezler Olarak Müzeler: Geleneğin Geleceği” olarak belirlenmiştir.

Tüm yıl boyunca, ilçemizdeki Batı Cephesi Karargahı Müzesi ve Nasreddin Hoca Arkeoloji ve Etnografya Müzesi gezilebilmektedir. İlçemiz okulları öğrencilerine rehberli geziler aracılığıyla, ilkokul ve okul öncesi gruplarına da deneysel arkeoloji yoluyla; Müze bahçesinde oluşturduğumuz kazı alanındaki arkeolojik kazı aşamalarını göstermek, eserlerin müzelere geliş serüvenini birebir göstererek aktif katılımla öğrenmelerini sağlamak amaçlanmaktadır. Ayrıca ilçemizdeki, Bakanlığa bağlı üçüncü müze olan Taş Medrese, Taş Eserler Müzesinin halen restorasyonu devam etmekte olup, çalışmalar tamamlandığında halkımızın ziyaretine açılacaktır.”