Alaeddin Keykubat döneminde inşa edilen mescidin kitabesinde; Şemseddin Hasan Bin Ömer adına yaptırıldığı bilgisi yer almaktadır.

Kare planlı ve tek kubbeli yapının duvarları; taş ağırlıklı, yer yer tuğla karışımı örgü tekniğiyle yapılmıştır. İbadet mekanının üzerini örten kubbeye geçiş, Türk üçgenleri ile sağlanmıştır. Kubbe eteğindeki süslemeler, çini mozaik tekniği ile meydana getirilmiştir. Kubbe kasnağındaki çini bordür ile beden duvarları arasındaki tuğla örgü ustalığı dikkat çekmektedir. Kıble duvarına, niş şeklinde oyulmuş bir mihrabı vardır.

Mescidin kuzeydoğu köşesinde bulunan tuğla kemerli çeşme, mescidin inşasından 20 yıl öncesi olan 1215 tarihlidir. Mescidin onarımı sırasında çeşmenin dış beden duvarlarında da, rutubetlenmeye karşı drenaj ve tretuvar yapılmıştır. Onarımda, mescit içindeki çimento sıva sökülerek Horasan sıva yapılmış, mihrap ahşap ile kaplanmış, yol ve Kıble cepheleri istinat duvarı ile emniyete alınmıştır.