Kısa bir süre önce kurulmasına rağmen yürüttüğü bilimsel projelerle adından söz ettirmeyi başaran Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (KGTÜ), 2013-2018 yılları arasında yayımlanan çalışmaları, yayın sayısı ve refere edilme özelliği ile Türkiye ve dünya ortalamasının üzerine çıktı.

2013-2018 yılları arasında Dünya’daki bütün üniversiteler, 8 bin 500 araştırma kuruluşu ve 220 ülkenin araştırma performans verilerini sunan SciVal veri tabanı kullanılarak elde edilen sonuçlar, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin bilimsel araştırma anlamında kısa sürede geldiği noktayı ortaya koyuyor. Türkiye ve Dünya’daki kurumlara ait bilimsel yayınların incelendiği söz konusu çalışmada, bilimsel yayınlar için alan ağırlıklı refere edilme etki değeri (FWCI) ortalama 1,00 olarak kabul edilirken, Türkiye’de ise bu değer 0,83 olarak gerçekleşiyor. Aynı zaman diliminde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin tüm bilim alanları ortalamasının Dünya ortalamasının yüzde 77 üzerinde gerçekleşerek 1,77 değerine ulaştığı belirlenirken, KGTÜ adresli bilimsel yayınların etkisinin Türkiye ortalamasının 2 katından fazla bir değere sahip olduğu açıklandı. Bilimsel araştırmalardan elde edilen bilimsel yayınların öneminin ve kalitesinin bir göstergesi olan “Alan Ağırlıklı Refere Edilme Etki Değeri” de Türkiye ve Dünya ortalamasının oldukça üzerinde.

PROJELER, MARKALAŞMA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş; PANKOBİRLİK Genel Başkanı Recep Konuk’un vizyonu ile kurulan üniversitede en yüksek etki değerine sahip alanın, üniversitenin tematik alanı da olan tarım ve biyolojik bilimler olduğunu söyledi. Toplam yayınlarda yüzde 33’ten yüzde 41’e doğru bir trend görülmesinin, uluslararasılaşma düzeyini çok üst düzeye çıkardığını vurgulayan Çökmüş; “Kaliteli akademik personel istihdam edilmesi, çalışmaların kaliteli dergilerde yayımlanması ve bilimsel konferanslardaki etki değerinin yüksekliği, üniversitemizin gelişimine ve markalaşmasına büyük katkı sağlamaktadır. Bir başka ifade ile yayın kalitesi ve yayınlanan dergilerdeki yüksek kalite, üniversitenin tanınırlığına büyük katkı yapmaktadır” şeklinde konuştu.

İktisadi ve idari bilimler, sosyal bilimler, enerji, çevre ve biyokimya bilimlerinde yayımlamış olan makalelerin de Dünya ortalamasının en az yüzde 50 üzerinde (1,5 kat civarında) olduğunu belirten Prof. Dr. Cumhur Çökmüş, konferans yayınlarının da 2018 yılında önemli ölçüde arttığını kaydetti. Rektör Çökmüş; “Üniversitemizin sahip olduğu misyon gereği; eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarla beraber başlattığımız, bölge ve ülke gelişimine büyük katkılar sağlayacak çok önemli projelerin sonuçlarını, önümüzdeki süreçte almayı planlıyoruz” dedi.