Bir han ve çifte hamamla birlikte inşa edilmiş olan cami, Eşrefoğulları Beyliği’nin kurucusu Seyfeddin Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır.

Beyşehir Gölüile Kale arasındaki düzlükte yer alan caminin ön cephe duvarı kesme taşla örülmüş olup çok başarılı bir işçilik içermektedir. Harim bölümü; 48 adet ahşap direğin üzerindeki konsollara oturan kirişlerin taşıdığı düz bir tavanla örtülüdür. Mihrap önü kubbesinin göbeğine; Allah, Muhammed, Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali isimleri yazılıdır.

Eşrefoğlu Camii, ahşap camilerin en iyisi olarak da tanımlanmaktadır.