Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası Eski Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Çiftçi; gazetemizde dün yayımlanan Başyazarımız Ümit Aykut Şener imzalı ve “Ticaret Odası Eski Yönetimine Ceza Yağdı” başlıklı yazıyla ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Çiftçi, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Gazetenizde de belirtildiği üzere biz göreve gelmeden önce başlayan Sami Deniz’in zimmetine para geçirme hadisesi, biz göreve geldiğimizde tespit edilmiştir. Bununla ilgili olarak kendisinin zimmetine geçirdiği tüm paralar kuruşuna kadar kendisinden zamanında tahsil edilmiş olup ne Odamız ne de Kamu hiçbir zarara uğratılmamıştır. Zarara uğratılmadığı gibi ilgili çalışanımızın işine de son verilmiştir.

İşine son vermekle oluşan 25.000.-TL (YİRMİBEŞBİN) tazminatı kendisiyle mutabık kalınarak işlediği cürümden dolayı odamızca kendisine de verilmemiş, bu para odanın kasasında kalmıştır. Böylelikle bu hadiseden dolayı Odamız ve Kamu zarara uğratılmadığı gibi 25.000.- TL (YİRMİBEŞBİN) kazançlı çıkarılmıştır.

Savcılık Makamı ise bu olayın adli makama bildirilmediğinden dolayı gereğini yapmıştır. Bizim yönetim olarak Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmesi gereken davamız; zimmet cürümünü işleyen başkası olmasına rağmen dava dosyalarının birleştirilmesinden dolayı Ağır Ceza Mahkemesinde görülmüştür. Konu bundan ibarettir.

Kamuoyuna saygılarımla bildiririm.”