Akşehir Belediyesi İhtisas Komisyonları olan İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu üyeleri, Belediye Meclisinin ilk toplantısında yapılan oylamalar sonucu belirlenerek göreve başladılar.

İhtisas Komisyonları; Meclis üyeleri arasından seçilen en az 3, en fazla 5 kişiden ve 1 yılı geçmemek üzere kuruluyor. Komisyonlar, her siyasi parti grubu ve varsa bağımsız üye sayılarının, Meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturuluyor. İhtisas komisyonlarının görev alanına giren işler bu komisyonlarda görüşüldükten sonra Belediye Meclisinde karara bağlanıyor.

Mahalle muhtarları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, üniversiteler, sendikalar ve gündemdeki konularla ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, oy hakkı olmaksızın kendi görev ve faaliyet alanlarına giren konuların görüşüldüğü ihtisas komisyonu toplantılarına katılıp görüş bildirebiliyorlar.

Akşehir Belediyesi İmar Komisyonu
Asuman Çörekçi Haydanlı (AK Parti)
Selim Aldemir (AK Parti)
Ramazan Karakoyun (İYİ Parti)
Ömer Akça(MHP)


Akşehir Belediyesi Plan ve Bütçe Komisyonu
Mehmet Serhat Arslan (AK Parti)
Mustafa Kanyılmaz (AK Parti)
Musa Doğan (İYİ Parti)
Mevlüt Türkcan (MHP)