Akşehir Belediye Meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda, Belediye Encümeninde görev alacak üyeler belirlendi.

Toplantıda yapılan oylamada, İYİ Parti Grubundan Muttalip Uysal ve Musa Doğan’ın önerildiği Belediye Encümen üyeliklerine; Adalet ve Kalkınma Partisi’nden Asuman Çörekçi Haydanlı ve Milliyetçi Hareket Partisi’nden Bahri Duran seçildiler.

Nüfusu 100 binin altında olan belediyelerde Belediye Encümeni; Belediye Başkanı, her yıl 1 yıllığına seçilen 2 üye, Mali Hizmetler Birim Amiri ile Belediye Başkanının birim amirleri arasından 1 yıllığına seçeceği bir üye olmak üzere toplam 5 kişiden oluşuyor.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’na göre Belediye Encümeninin görev ve yetkileri şöyle sıralanıyor:

*Stratejik plan ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip Belediye Meclisine görüş bildirmek,
*Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak,
*Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek,
*Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak,
*Kanunlarda öngörülen cezaları vermek,
*Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarının anlaşma ile tasfiyesine karar vermek,
*Taşınmaz mal satımına, trampasına ve tahsisine ilişkin meclis kararlarını uygulamak; süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek,
*Umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek,
*Diğer kanunlarda Belediye encümenine verilen görevleri yerine getirmek.