2019-2024 yılları arasında görev yapacak olan Akşehir Belediye Meclisi, yoğun gündemli ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan toplantıda; Katip Üyeler seçilene kadar, en genç 2 üye olan Özlem Hekim ve Ömer Akça Katip Üyeler olarak görevlendirildiler. Yeni Meclisin çalışmalarının hayırlı olması temennisinde bulunan Belediye Başkanı Salih Akkaya; AK Parti listesinden Meclise giren Milliyetçi Hareket Partili üyelerin verdikleri dilekçeler doğrultusunda kendi partilerine geçtiklerini, böylece Mecliste, AK Parti ve İYİ Parti’nin yanında MHP Grubunun da oluştuğunu duyurdu. Mecliste yapılan ilk oylama, yurt dışında bulunan üye Mustafa Kanyılmaz’ın izinli sayılması yönünde oldu ve 25 üyeli Meclis ilk toplantısına, 24 üyenin katılımıyla başladı.

Başkan Vekillerinin gizli oyla seçilmesine dair önergeler doğrultusunda yapılan oylama sonucu AK Parti’den Çakır Buğra 1.vekil, yine AK Parti’den Mehmet Mırçık da 2.vekil olarak seçildiler. Belediye Encümeni’nin oluşması ve Meclis Üyelerinin kendilerini kısaca tanıtmalarının ardından kısa bir konuşma yapan İYİ Parti Grup Başkanı Galip Karaca; Akşehir için faydalı bulacakları her çalışmada destek vereceklerini, kendilerince doğru bulmadıkları tekliflerde ise muhalefet yapacaklarını vurguladı.

İhtisas Komisyonlarının 5’er kişiden oluşması yönünde İYİ Parti Grubu tarafından verilen önergenin reddi ve 4’er kişiden oluşması için verilen diğer önergenin kabulüyle, İmar Komisyonu ile Bütçe ve Plan Komisyonu üyeleri belirlendi. Bu oylamaları; Konya Belediyeler Birliği, Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Birlik Meclislerinde görev almak üzere Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile birlikte 1’er asıl ve 1’er yedek üyenin seçilmesi takip etti.

Diğer gündem maddeleri çerçevesinde; yetkili sendika ile görüşme yapmak ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilirken, Engili Mahallesi 229 ada 1 parselde bulunan taşınmazın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisine dair teklif Oy Birliği ile kabul edildi.

2018 Yılı Faaliyet Raporu’na İYİ Parti’den Ret

Başkan Salih Akkaya, 2018 yılı faaliyetlerine dair yaptığı sunumun ardından oylama bitimine kadar salondan ayrılırken, İYİ Parti grubu oylamada Hayır oyu kullandı. Daha sonra İmar Komisyonu, İmar Planlarına yapılan itirazları görüşmek üzere diğer salona alındı ve bu süre, toplantıda kısa bir dinlenme arası olarak değerlendirildi.
Meclis toplantı gününün ve Meclis üyeleri Huzur Hakkının belirlenmesi dışında, Meclis Tatil Ayının görüşülmesinden dikkat çeken bir karar çıktı ve Akşehir Belediye Meclisi, tatil yapmaksızın çalışma kararı aldı.
Akşehir Belediye Meclisi ilk toplantısını gerçekleştirerek; üyeleri arasında görev dağılımını yapmış ve çalışmalarına başlamış oldu.