31 Mart yerel seçimleri sonucunda asil ve yedek üyeleri belirlenen Akşehir Belediye Meclisi bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Cumhur İttifakı doğrultusunda AK Parti listesinden meclise giren MHP’li üyelerin; Adalet ve Kalkınma Partisi üyeliğinden istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi üyesi olarak göreve devam etmek istediklerine dair dilekçelerini sundukları öğrenildi.

Seçim sonuçlarına göre 25 üyeli Belediye Meclisi; 17’si AK Parti listesinden, 8’i ise İYİ Parti listesinden seçilen isimlerden oluşmuştu. Söz konusu dilekçelerin işleme konulması sonrasında ise meclis aritmetiği; 11 AK Parti, 8 İYİ Parti ve 6 MHP’li üye şeklinde gerçekleşecek.

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20.Maddesi gereğince bugün saat 20:00’da yapılacak olan ilk toplantının gündemine göre; Açılış ve Yoklamanın ardından Meclis 1. ve 2. Başkan Vekilleri ve 2 adet Divan Katibi üye ve yedekleri ile Belediye Encümeninde görev yapacak 2 üyenin seçilmesine dair teklifler görüşülecek. Daha sonra İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonunun kurulması ve üye seçimine dair tekliflerin görüşülmesine geçilecek. Meclis Tatil Ayının ve Meclis Toplantı Gününün belirlenmesi ve Meclis Üyelerine Huzur Hakkı ödenmesine dair teklifin görüşülmesini takip eden gündem maddeleri ise şöyle:

*Konya Belediyeler Birliği, Akşehir ve Eber Gölleri Çevre Koruma Birliği, Tarihi Kentler Birliği ve Anadolu Medeniyetleri Belediyeler Birliği Birlik Meclislerinde görev almak üzere Doğal Üye olarak Belediye Başkanı ile birlikte 1’er asıl ve 1’er yedek üye seçilmesine dair tekliflerin görüşülmesi,

*2018 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine ve 2018 Yılı Denetim Raporunun meclisin bilgisine sunulmasına dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait tekliflerin görüşülmesi,

*Engili Mahallesi 229 ada 1 parselde bulunan taşınmazın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsisine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ait teklifin görüşülmesi,

*Yetkili sendika ile görüşme yapmak ve Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmesini imzalamak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine dair İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne ait teklifin görüşülmesi,

*Akşehir 1/1000 Ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait teklifin görüşülmesi,

*Gölçayır 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazların görüşülmesine dair İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne ait teklifin görüşülmesi.

HALK, MECLİS TOPLANTILARINI İNTERNET ÜZERİNDEN CANLI İZLEMEK İSTİYOR!

Diğer taraftan, Türkiye’de bazı il ve ilçe belediyelerinde olduğu gibi Akşehir Belediyesi’nde de toplantıların internet üzerinden canlı yayınlanması Akşehirliler tarafından zaman zaman gündeme getiriliyor. Yeni meclisin oluşması ve ilk toplantısını yaparak çalışmaya başlamasıyla bu konunun da meclis gündemine alınarak değerlendirilmesi ve olumlu yaklaşımla toplantıların canlı yayınlanması, şeffaf belediyeciliğin bir gereği olarak halktan da olumlu tepki alacaktır.