Bildirgeyi, ‘’Hakimler ve savcıların, görevlerini yürütürken izlemeleri gereken ilkeleri belirleyen bağlayıcı belge’’ olarak tanımlayan Hakimler ve Savcılar Kurulu Kararı, 30714 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

“Hakimler ve savcılar; Anayasa ve kanunlardan aldıkları yetki çerçevesinde, hür vicdanları ile evrensel değerleri şiar edinerek bağımsız ve tarafsız olarak görevlerini yürütürler” denilen bildirgede, 61 madde ile detaylandırılan 8 ilke şöyle sıralanıyor:

Hakimler ve Savcılar;
*İnsan onuruna saygılıdır, insan haklarını korur ve herkese eşit davranırlar,
*Bağımsızdırlar,
*Tarafsızdırlar,
*Dürüst ve tutarlıdırlar,
*Yargıya olan güveni temsil ederler,
*Mahremiyeti gözetirler,
*Mesleğe yaraşır şekilde davranırlar,
*Yetkindir ve mesleklerinde özenli davranırlar.

Bildirgenin son bölümünde; ‘’Türk Yargı Etiği Bildirgesi; hakimler ve savcıların, adına karar verdikleri Yüce Türk Milletine ve O’nun her bir ferdine verilmiş sözüdür.’’ ifadesi yer alıyor.