Nihat Dayanık İlkokulu Özel Eğitim Sınıfının geliştirdiği ‘Gülümseten Oyun Zekam’ adlı proje, özel eğitim öğrencilerinin özellikle öğle aralarının daha keyifli hale gelmesini ve bu saatlerin verimli geçmesini sağlıyor.

Proje kapsamında; özel eğitim ve kaynaştırma öğrencilerine Jenga, Skippity, Hedef 4 ve Mangala gibi çeşitli zeka oyunları öğretilerek, sosyal ve bilişsel becerilerinde artış sağlanması amaçlanıyor. Bunun dışında Beden ve oyun derslerinde de uygun amaçlarla ilişkilendirilerek çalışmalar yapılıyor. Projenin amacının; öğrencilerin birbirleriyle paylaşımlarını artırmak, onlara çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme, olasılık hesaplama, planlı hareket etme ve doğru karar verme, kurallara uyma ve kuralları anlama becerisi edindirmek olduğu vurgulanıyor. Aynı zamanda öğrencileri kazanma konusunda güdülemek ve kaybetme duygusuyla başa çıkabilme becerisini kazandırmak hedefleniyor.

Özel eğitim öğrencilerinin kurallı oyun oynama, oyun kurallarına uyma, muhakeme yeteneği ve planlı hareket etme becerilerini kazanmaları, dikkat becerilerini geliştirmeleri, böylece sosyal yönden kazanma ve kaybetme duygularını tadarak öz güvenlerini artırmaları, projenin beklenen sonuçları arasında yer alıyor.