Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Bağımlılık Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik, 30710 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Yayımlanan yönetmelik; madde bağımlıları ve yüksek risk grubu ve/veya yakınlarına danışmanlık ve bilgilendirme hizmetlerinin sunulduğu merkezler ile madde bağımlısı olan hastaların ayaktan veya yatarak farmakolojik, psikososyal tedavilerinin ve rehabilitasyonlarının yapıldığı merkezlere dair tüm usul ve esasları belirliyor. Buna göre; çalışanların ve hizmet alanların güvenliğini tehdit edebilecek risklere karşı gerekli güvenlik tedbirlerini almak Merkezlerin sorumluluğunda olacak.

Yönetmelikte ön plana çıkan diğer önemli hususlar şöyle sıralanıyor:

Danışma, Arındırma ve Rehabilitasyon Merkezlerinin her biri, sağlık tesisi binası içerisinde veya müstakil olarak bu işe ayrılmış binalarda kurulacak. Ayakta hastalar ile yatan hastalar ve arındırma hastaları ile rehabilitasyon hastaları, aynı faaliyete ve aynı grup terapisine birlikte alınamayacaklar. A ve B tipi danışma merkezleri, ayakta ve yataklı arındırma merkezleri ile ayakta ve yataklı rehabilitasyon merkezleri, türüne göre kendileri için belirtilen fiziki özelliklere sahip olacaklar.

Merkezlerde, bağımlılık konusunda eğitim almış sertifikalı personel çalışacak. Bakanlık tarafından danışma, arındırma ve rehabilitasyon merkezleri için ayrı ayrı eğitim modülleri oluşturulacak. Danışma ve ayakta arındırma merkezlerinde internet, teknoloji ve kumar bağımlılığı gibi kimyasal maddelerin neden olmadığı, davranışsal bağımlılıklara yönelik olarak da hizmet verilecek.

Bakanlık, illerin demografik yapısını, bağımlı hastaların bölgesel dağılımını ve diğer epidemiyolojik özellikleri, kaynakların etkin kullanımını ve atıl kapasiteye yol açılmamasını dikkate alarak Yönetmelik kapsamında yer alan hizmet birimleri için planlama yapabilecek.