Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik, 30681 Sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Yayımlanan Yönetmelik ile yöneticiliklerini ikinci görev olarak yürütecek olan müdür atamalarında aranacak özel şartlarda düzenlemeler yapıldı.

Buna göre; mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarına müdür olarak görevlendirileceklerde, atölye ve laboratuvar öğretmenleri kapsamında olma şartı aranacak. İmam Hatip liselerine müdür olarak atanacaklarda ise İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri alan öğretmeni olma şartı istenecek.

Belirtilen niteliklerde aday bulunmaması halinde, diğer alan öğretmenlerinden de görevlendirme yapılabilecek.