Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun gereği uyuşmazlıklarda başvurulan Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği’ndeki parasal sınırlar artırıldı.

Uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak Tüketici Hakem Heyeti’nin belirlenmesinde referans alınan parasal sınırların, 2018 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 23,73 oranında artırıldığına dair tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Tebliğe göre, 2019 yılı için Tüketici Hakem Heyetlerine yapılacak başvurularda; değeri 5 bin 650 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, değeri 8 bin 480 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda ise İl Tüketici Hakem Heyetleri görevli olacak.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’la düzenlenen idari para cezalarına da 2019 yılında aynı oranda artış uygulanacak.